KulturaNajaveNaslovna

Promocija nove knjige istoričara Mirče Marana u Banatskom Novom Selu 12. novembra

Promocija knjige istoričara Mirče Marana „Kreditno-novčani zavod “Sentinela” iz Banatskog Novog Sela 1894-1949“ će se održati u petak, 12. novembra u maloj sali Doma kulture sa početkom u 18 časova.

Jedna od specifičnih pojava u privrednom životu Rumuna u Banatu u drugoj polovini 19. i u prvim decenijama 20. veka, do kraja Drugog svetskog rata, predstavlja osnivanje, poslovanje i likvidacija kreditno-novčanih zavoda koji su osnovani u cilju kreditiranja i novčanog podržavanja stanovništva u gradovima i na selu, a pre svega gornjih i srednjih slojeva.

Na prostorima srpskog Banata osnivanje takvih kreditno-novčanih zavoda u najnaprednijim mestima sa rumunskim stanovništvom je počelo u poslednjoj deceniji 19. veka i bilo u uzlaznoj putanji sve do Prvog svetskog rata, da bi u međuratnom periodu došlo do postepene stagnacije, a u prvim godinama nakon Drugog svetskog rata, dolaskom komunista na vlast u Jugoslaviji, došlo je do njihovog ukidanja.

U ovoj studiji je prikazan razvoj jednog od tih novčanih zavoda Rumuna u Banatu, a to je Sentinela iz Banatskog Novog Sela.