DruštvoNaslovna

U Pančevu završen kurs šivenja za mlade sa intelektualnim teškoćama, proizvode poklonili porodilištu i sigurnoj kući

Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva tokom septembra i oktobra organizovalo je kurs šivenja za mlade sa intelektualnim teškoćama.

Proizvodi nastali kao rezultat kursa poklonjeni su Sigurnoj kući i porodilištu Opšte bolnice Pančevo.

Mladi sa intelektualnim teškoćama u okviru ovog kursa šivenja naučili su kako da pravilno koriste mašinu za šivenje i u okviru volonterske akcije, koju su nazvali „Sami krojimo svoju budućnost“, sašili tetra pelene, kuhinjske krpe i jastučnice.

 

 

Članovi Grupe za samozastupanje Pančevo koja radi u okviru udruženja „Na pola puta“ bili su zaduženi za osmišljavanje dizajna pakovanja za ove proizvode, kao i za pakovanje.

Povodom Dana grada Pančeva članovi udruženja „Na pola puta“ 9. novembra poklonili su tetra pelene za bebe porodilištu Opšte bolnice Pančevo, a dan kasnije, 10. novembra posetili su i Sigurnu kuću i njima poklonili kuhinjske krpe i jastučnice.

 

 

Kurs šivenja realizovala je Grupa za samozastupanje Pančevo u okviru volonterske akcije „Sami krojimo svoju budućnost“ u okviru konkursa „Šta nam teško“ programa „Mladi su zakon“ koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Udruženje „Na pola puta” je osnovano 2006. godine kao nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje stručnjaka različitih profila, volontera, roditelјa, braće i sestara osoba sa intelektualnim teškoćama koji su posvećeni pobolјšanju kvaliteta života i inkluziji osoba sa intelektualnim teškoćama (OSIT) u društvene tokove lokalne zajednice na teritoriji grada Pančeva.