DruštvoNaslovna

Pokrajinska Vlada podržala evropske projekte opštine Kovačica sa Rumunijom

Pokrajinski sekretarijat za finansije dodelio je opštini Kovačica bespovratna sredstva na ime dva projekta. Opština Kovačica je konkurisala prema Pokrajinskom sekretarijatu za finansije na Javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Po ovom pozivu opštini Kovačica su dodeljena bespovratna sredstava na ime dva projekta.

Sredstva su dodeljena za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz projekta Povećanje kvaliteta medicinskih usluga za prekogranične zajednice, a po programu IPA program prekogranične saradnje – RUMUNIJA, u iznosu od više od 2.100.000 dinara.

U okviru ovog projekta renoviraće se dispanzer u Berlištu, nabaviti medicinska oprema za Berlište i medicinska oprema i nameštaj za Dom zdravlja Kovačica. Cilj je poboljšanje medicinskih uslova putem inovativnih, visoko kvalitetnih usluga koje će biti stalne i uvek raspoložive građanima.

Takođe su po istom javnom konkusu opštini Kovačica dodeljena i bespovratna sredstva za projekat Banatski zeleni koridor – povezivanje ljudi sa prirodom i kulturom, a po programu IPA program prekogranične saradnje RUMUNIJA- SRBIJA, u iznosu od oko 2,2 miliona dinara.

Projekat prekogranične saradnje Zeleni Koridor Banata (Banat Greeenway) za zadatak ima korišćenje turističkih resursa i njihovu konverziju u turističke proizvode.

Predsednik Pokrajinske vlade, gospodin Igor Mirović će uručiti ugovore o dodeli sredstava 16. novembra u 11 časova u holu Pokrajinske vlade.

Ukupna vrednost projekta je blizu 420 hiljada evra, od toga Evropska unija je preko Interreg programa odobrila više od 120 hiljada evra za opštinu Kovačicu. Čak 85% od navedene sume finansira EU.