DruštvoNaslovna

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Opovu odobrio dva projekta vredna 3.240.000 dinara

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine uručio je Opštini Opovo ugovore za dodelu bespovratnih sredstava za izradu planske dokumentacije, za dva projekta izrade planova detaljne regulacije.

Opovo će raditi Plan detaljne regulacije za deo bloka 58 i blok 54a naselja Opovo i Plan detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo. Izradu ova dva projekta Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine sufinansira sa 3.240.000 dinara.

Ispred lokalne samouprave ugovore je potpisao predsednik opštine Opovo Miloš Markov.

Opština Opovo je dobila dva projekta za izradu plana detaljne regulacije u naseljenom mestu Opovo. Smatram da je ovo izuzetno bitno s obzirom da veći deo planske dokumentacije moramo da obnavljamo. Ovo može biti izuzetno korisno jer imamo situacije da se interesuju ili građani ili potencijalni investitori za kupovinu parcela i gradnju ali nam je obično prepreka planska dokumentacija. Zbog toga smo rešili da apliciramo na ovom konkursu i izuzetno smo zadovoljni što je naša lokalna samouprava podržana sa oba predloga projekta sa kojima smo aplicirali, rekao je Markov.

Vrednost jednog projekta je 1.800.000, dok je vrednost drugog 1.440.000 dinara.

Sa ovim sufinansiranjem biće nam mnogo lakše, jer smo mi već imali u planu da ove blokove regulišamo izradom detaljne regulacije gde će apsolutno sve biti regulisano – gde će ići putna i vodovodna mreža, gde će biti građevinsko zemljište, kog obima, koje parcele… To je najbitniji preduslov da možemo dalje razvijati naše naseljeno mesto Opovo, kako za građane, tako i za privredne subjekte, objasnio je Markov.

U lokalnoj samoupravi ističu da je ovaj projekat rezultat inicijative od strane građana.

Posle izrade planova detaljne regulacije, konvertovanja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i izgradnje odgovarajuće infrastrukture, biće omogućen pristup tim parcelama i na osnovu toga će moći da se izdaju lokacijski uslovi i građevinske dozvole za izgradnju objekata koji su predviđeni u zoni stanovanja manje gustine u naselju Opovo.