Društvo

Pančevo: JKP „Higijeni“ isporučeno 300 kanti za separaciju otpada za deo stanovništva

PANČEVO – Trista kanti za komunalni otpad za deo stanovništva u Pančevu isporučeno je 24. februara Javnom komunalnom preduzeću „Higijena“ Pančevo u okviru projekta „Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva“.

Cilj Projekta je da se iz generisanog kućnog otpada na teritoriji grada Pančeva izdvajaju frakcije ambalažnog otpada kao sekudarne sirovine koje se upućuju u reciklažu.

To će se odvijati pomoću kontrolisanog sakupljanja dela „mokrog“, mešovitog otpada koji se odlaže na deponiji, koji se meri putem vaga na autosmećaru i čipova na kantama, i dela „suvog“, ambalažnog otpada koji će iz domaćinstava preuzimati angažovani sakupljači i isti sakupljati u postavljene „kućice“ (prostore za „suvi“, ambalažni otpad, prema modelu primenjenom u Japanu, u saradnji sa partnerima iz Japana, a u skladu sa pravednom zelenom tranzicijom, odnosno zapošljavanjem osetljivih kategorija stanovnika na „zelenim“ radnim mestima, tj. u oblasti reciklažne industrije).

Realizaciju projekta „Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva“ podržao je UNDP Srbija kroz projekat „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“ koji finansira Vlada Japana, a sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije.Telo posuda za kućni otpad, zapremine 240 litara, napravljeno je od reciklirane plastike, do 30 % HDPE (polietilen visoke gustine), i na njih su montirani zeleni poklopci s bravicama, kao i čipovi pomoću kojih će se očitavati količina otpada u kantama, izražena u kilogramima.

Posredstvom prethodnih projekata – Primarna separacija otpada u 4 regiona, koji se realizuje u Pančevu kao jednom od četiri regiona upravljanja otpadom u Srbiji: Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot, gde se organizuje izdvajanje ambalažnog otpada na mestu nastanka tj. u domaćinstvima, u okviru programa za donatorska sredstva IPA 2017 – Instrumenti za pretpristupnu pomoć Evropske komisije i EISP2, podržanog od strane Vlade Švedske, i pilotiranog projekta pod pokroviteljstvom UNDP-a – Kompostiranje u kućnim dvorištima kao deo primarne separacije sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u centru grada Pančeva, ovaj projekat predstavlja nastavak sprovođenja istovetnog sistema upravljanja otpadom u Pančevu. Narednim projektima uvodiće se preostali gradski delovi da bi se obuhvatila čitava teritorija grada Pančeva.

Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže izračunaće se kolike su uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže, kao i smanjenje emisije GHG (gasova sa efektom staklene bašte), što je doprinos smanjenju ugljeničkog otiska, tj. dekarbonizaciji u Srbiji.

Izvor: JKP „Higijena“, Pančevo