DruštvoNaslovna

Uskoro nova ustanova socijalne zaštite na teritoriji Grada Pančeva

Na sednici Gradskog veća najavljeno je formiranje nove ustanove socijalne zaštite na teritoriji grada Pančeva, čiji bi grad bio osnivač.

Na sednici Gradskog veća usvojen predlog rešenja o obrazovanju Tima za sprovođenje aktivnosti u vezi sa osnivanje nove ustanove socijalne zaštite na teritoriji Grada Pančeva koja će biti pod pokroviteljstvom grada.

Suzana Jovanović, članica gradskog veća obrazložila je da bi novo preduzeće trebalo da objedini sve postojeće usluge socijalne zaštite, jer su one sada podeljene u više institucija.

Pružanje usluga korisnicima socijalne zaštite bilo bi pod istim krovom u cilju efikasnijeg i bržeg rada u rešavnju problema građana. Korisnicima socijalne ustanove omogućiće da lakše i brže rešavaju svoje probleme jer će sve službe biti socijalne zaštite biti koncentrisane na jednom mestu, rekla je ona.

Tim se sastoji od sedam članova, zaposlenih u Gradskoj upravi pred kojima je niz konsultacija sa predstavnicima ministarstva i pokrajinskih organa, kao i ostalih aktera u socijalnoj zaštiti. Za dva meseca biće pripremljeni predlozi nacrta i osnivačka akta, tako da do 2020. godine bude kompletno definisana nova ustanova socijalne zaštite u Pančevu.

Na sednici Gradskog veća utvrđeno je da manifestacije „Dan Dunava“ i „Eko regata Tamiš“ budu proglašene za gradske manifestacije. Dan Dunava biće obeležen čišćenje obala Tamiša 29. maja i izložbom likovnih radova na temu Dunava 7. juna, dok će Eko regata Tamiš ove godine biti organizovana od 29. maja do 2. juna.

Članovi Gradskog veća usvojili su Analizu poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, kao i Nacrt odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva.