DruštvoNaslovna

Podela larvicida po naseljenim mestima i u gradu Pančevu počeće 11. avgusta

Na teritoriji Pančeva i svih devet naseljenih mesta i ove godine biće organizovana akcija podele besplatnih pakovanja larvicida za suzbijanje komaraca u domaćinstvima.

Iako se organizuje suzbijanje komaraca prskanjem javnih površina, kako bi se što bolje i brže rešili komaraca neophodna je saradnja i od strane građana.

Grad Pančevo je jedna od retkih lokalnih samouprava koja već petu godinu za redom deli besplatno kesice sa larvicidom domaćinstvima koja imaju septičke jame. Ubacivanjem preparata za suzbijanje komaraca u septičke jame i šahte, koji je za građane besplatan, sprečava se razvoj komaraca.

Po nalogu Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva za izvršenje biološkog tretmana komaraca, preduzeće EKO-SAN PLUS d.o.o. počelo je sa pripremnim radnjama (planovi rada, obaveštavanje, disptribucija materijala i slično).

Početak same raspodele larvicida planira se za 11. avgust sa početkom u 8 sati.

 

 

Na terenu će biti raspoređeno 6 (šest) ekipa, svi operativci će biti vidno označeni i imati identifikacione kartice.

Određena količina larvicida biće u prostorijama mesnih zajednica kako bi ih preuzeli građani koji možda nisu bili kod kuće u trenutku podele ovog sredstva.

Razvoj komaraca je vezan za vodu, a posebno vodu koja je zagađena, tako da je veoma važno da kesicu koju građani dobiju ubace u septičku jamu, stajaću vodu (baru, kantu, bure za zalivanje, i slično) ili kanal koji se nalazi u njihovom dvorištu ili ispred kuće. Neophodno je, samo, da se pridržavaju uputstva koje dobiju uz vrećicu preparata i navedenih mera predostrožnosti.

Ovu akciju već pet godina sprovodi Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva.

Plan raspodele je sledeći: