DruštvoTurizam

Završena hitna intervencija na obezbeđenju temelja kule kovinske tvrđave

PANČEVO – Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu je u toku oktobra i novembra realizovao projekat „Hitne intervencije na obezbeđenju temelja kule kovinske tvrđave“ i dokumentovao stanje lokaliteta pre i posle izvođenja radova.

Projekat je realizovan prema Stručnom mišljenju o stanju kovinske tvrđave, sa predlogom mera sanacije i obezbeđenja njenih ostataka, koji je izradio Građevinski fakultet u Beogradu 2021. godine, a finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Radove je finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije u iznosu od 2.500.000 dinara. Turistička organizacija opštine Kovin je finansijski pomogla projekat sa 700.000 dinara. Izvođač radova je Vodoprivredno preduzeće Tamiš – Dunav DOO.

„Temelji kule se oslanjaju samo na lesne naslage neposredno ispod kule, pa je bilo potrebno sanirati ove lesne naslage kako ne bi došlo do njihove dalje degradacije, čime bi se ugrozili i ostaci temelja. Neophodno je bilo uraditi što pre ovu fazu, jer je u toku zime 2022/2023. godine došlo do odronjavanja dela zemlje sa prostora ostatka kule ka susednom dvorištu“, objasnila je Grozdana Milenkov, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo.

Sanacija je obuhvatala sledeće radove:

– Uklanjanje postojećeg rastinja, trave i rastresitih delova zemlje
– Nabavka, utovar, transport, istovar i razastiranje zemlje
– Izrada 3D digitalne dokumentacije stanja lokaliteta pre i posle izvođenja radova na sanaciji temelja kule kovinske tvrđave;
– Fino planiranje i oblikovanje poslednjeg sloja i zaštita kosina zatravljivanjem.

„Sanacijom lesnih naslaga ispod temelja kula zaustavljena je dalja degradacija lesa i omogućiće se nastavak arheoloških iskopavanja planiranih za narednu godinu. Intenziviran je rad na konzervaciji arheološkog materijala, a sama iskopavanja imaju za cilj prezentaciju veoma značajnog srednjovekovnog utvrđenja“, kaže Grozdana Milenkov.

Konzervacija i delimična rekonstrukcija kule planirana je na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, sa uređenim prilazom i sadržajem, kako bi postali dostupni kako stručnoj javnosti, tako i stanovnicima Kovina i turistima.

Kovinska tvrđava – stanje u toku radova (Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo)
Kovinska tvrđava – stanje pre radova (Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo)

Kovinska tvrđava – stanje posle radova (Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo)