Društvo

Pančevo: odbornici usvojili plan rada Turističke organizacije i projekat javno-privatnog partnerstva u oblasti javnog osvetljenja

Na Skupštini grada Pančeva većinom glasova odbornika usvojeno je osam tačaka, koliko ih je bilo na dnevnom redu.

Odbornici Skupštine grada Pančeva usvojili su Program rada Skupštine za 2019. godinu, projekat javno-privatnog partnerstva za javno osvetljenje na teritoriji grada Pančeva, programu rada i finansijski plan Turističke organizacije grada Pančeva i JKP ATP-a za 2019. godinu, kao i novi cenovnik usluga JKP Zelenila.
Odlučivalo se i o davanju u zakup građevinskog zemljišta katastarske parcele 9416/40.

Prvo javno-privatno partnerstvo o kojem su odbornici odlučivali u ovoj godini odnosi se na dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pančeva primenom mera uštede energije.

Nakon odluke Gradskog veća o pokretanju postupka za sprovođenje javno-privatnog partnerstva rekonstrukcije i dugogodišnjeg održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji Pančeva, projekat je morao da prođe određenu proceduru i u republičkim nadležnim organima. Posle pozitvnog mišljenja koje je stiglo i usvajanja od strane odbornika, Grad Pančevo će u narednom periodu raspisati tender, odnosno javnu nabavku za partnera koji će učestvovati u projektu rekonstrukcje i održavanja javnog osvetljenja.

Odbornici su usvojili plan i program rada Turističke organizacije Pančevo za ovu godinu. Turistička organizacija Pančevo ovogodišnjim Programom rada predvidela je da nastavi sa brojnim aktivnostima kojima će se afirmisati Pančevo i njegovi turistički potencijali. Programom je predviđeno da i ove godine Turistička organizacija Pančevo nastupi na nekoliko značajnih sajamskih manifestacija u oblasti turizma. Veoma važan segment u unapređenju i promociji turističke ponude biće i promocija kroz manifestacije jer privlače i najveći broj posetilaca, kao i vožnje katamaranom „Panuka“.

Većinom glasova usvojeni su i novi cenovnici JKP Zelenila za pijace, groblja i gradsko zelenilo. Prema ovoj skuptinskoj odluci JKP „Zelenilo” Pančevo povećalo je cene komunalnih usluga za tri odsto. Više cene biće primenjene na usluge sahranjivanja, naknade za grobno mesto, prevoza pokojnika, ekshumacije, čišćenje i održavanje groblja i spomen obeležja, izrada opsega i staza, prodaja pogrebne opreme. U okviru RJ Pijace povećane su naknade za prodaju proizvoda, rezervacija pijačnih tezgi, parking na pijacama. Cene za održavanje javnih zelenih površina, travnjaka, održavanje sezonskog cveća, sadnica, rad radnika na seči motornom testerom, kao i postavljanje tezgi za manifestacije, takođe su uvećane.