Informacije

Usvojena naknada za obnovljive izvore energije

Vlada Republike Srbije je na poslednjoj sednici donela Uredbu o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2019. godini, koja će i ove godine iznositi 0,093 dinara po kilovat satu.

Ova naknada biće prikazana kao posebna stavka na računu za utrošenu električnu energiju i njom se subvencioniše proizvodnja struje iz energije vetra, sunca, biomase, biogasa, malih hidroelektrana i drugih, a u skladu sa Zakonom o energetici i podzakonskim dokumentima.

Naknadu za podsticaj obnovljivih izvora energije plaćaju svi potrošači u Srbiji.