DruštvoNaslovna

Pančevo: sednica Skupštine zakazana za 5. april

Sednica Skupštine Grada Pančeva sazvana je za petak, 5. april sa početkom u 10 sati.

Odbornici će razmatrati oko 50 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog prvog rebalansa budžeta grada.

Posle prvog ovogodišnjeg rebalansa budžet Grada Pančeva iznosiće pet milijardi i 753 miliona dinara. Umanjene su subvencije javno komunalnim preduzećima zbog investicija iz prethodnih godina, dok su određene uštede prenamenjene.

Odbornici će se izjasniti o dopunjenom Statutu Pančeva, kao i o Predlogu odluke o usvajanju Elaborata opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, bez naknade, društvu ZF Serbia, kao i Predlog odluke o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnju nove autobuske stanice.

Pred odbornicima će se naći i nova odluka o Mesnim zajednicama, kao i odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica, predlog odluke o zaštiti prirodnog dobra “Pančevačka ada”.

Pred odbornicima će biti i više godišnjih izveštaja o radu i finansijskih izveštaja ustanova kulture u gradu i naseljenim mestima.