InformacijeNaslovna

Prostorni plan „Potamišja“ na javnom uvidu

Javni uvid u nacrt Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ moguće je izvršiti do 7. maja ove godine.

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana 22. aprila u 11 časova u Gradu Zrenjaninu, u Pres sali u zgradi Gradske uprave, na adresi: Trg Slobode 10, Zrenjanin.

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi na adrese:
Gradska uprava Grada Zrenjanina – Odeljenje za urbanizam, Trg Slobode 10 Zrenjanin;
Opština Кovačica, Maršala Tita broj 50, Кovačica;
Opština Plandište – Služba za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, Vojvode Putnika 38, Plandište;
Opština Sečanj – Odeljenje za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove i građevinarstvo, Vožda Кarađorđa 57, Sečanj;
Opštine Opovo – Odeljenje za imovinsko pravne, stambene poslove, urbanizam i građevinarstvo Borisa Кidriča 10, Opovo;
ili Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, na adresu: Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 7. maja ove godine.

Javna sednica Кomisije za javni uvid održaće se 15. maja u Novom Sadu u zgradi Skupštine AP Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, sa početkom u 15 časova.