DruštvoNaslovna

Banjai: nastavljamo da subvencionišemo gasne priključke

Na teritoriji Grada Pančeva i dalje se ulažu značajna sredstva za obrazovanje dece i mladih o važnosti očuvanja životne sredine, ali se radi i na afirmaciji zelene ekonomije i energetske efikasnosti. Kako bi se dodatno poboljšao kvalitet vazduha, posebno u zimskom periodu, iz budžeta grada izdvaja se novac za subvencionisanje gasnih priključaka građanima tamo gde postoje uslovi za uvođenje gasa kao energenta za zagrevanje individualnih domaćinstava. O tome je u intervjuu za Starčevačke novine govorila Katarina Banjai, članica gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Pančevu.

Šta su najznačajnije aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja koji su sprovedeni u Pančevu u poslednje dve godine?

Sve što se radi na polju zaštite životne sredine je jednako važno, ali blagu prednost bih dala subvencijama za gasne priključke. Ova aktivnost mi je izuzetno važna jer se radi o poboljšanju kvaliteta vazduha. Kvalitet vazduha je tema koja je, zbog godina koje su iza nas, uvek aktuelna. Situacija je neuporedivo bolja, ali i dalje nije zadovoljavajuća. Vazduh u Pančevu je treće kategorije zbog povećanih koncentracija čestica u zimskom periodu, kao što je slučaj i u svim drugim većim gradovima (Beograd, Niš, Užice, Valjevo, Kraljevo, Kragujevac i Subotica). Najveći udeo čestica u zimskom periodu emituju dimnjaci privatnih kućnih ložišta koja koriste čvrsto gorivo, a korišćenje gasa bi taj problem rešilo. 2016. godine smo prvi put opredelili sredstva za ovu namenu u iznosu od 2.000.000 dinara i s obzirom na to da su građani izuzetno zainteresovani i da se sva sredstva potroše u kratkom vremenskom periodu, trudimo se da svake godine izdvojimo veća sredstva za ovu namenu. Ove godine opredelili smo 5.500.000 dinara. Ovu aktivnost ćemo sprovoditi i sledećih godina i nadam se da ćemo videti pozitivne efekte.

U Starčevu je u uočen problem s postojanjem nekoliko divljih deponija. Koje konkretne aktivnosti su sprovedene? Kakva je situacija po pitanju divljih deponija u okviru građevinskog reona i u ataru i ko je nadležan za njihovo uklanjanje?

Od Mesne zajednice Starčevo dobila sam informaciju da u oviru njihovog naseljenog mesta postoje četiri divlje deponije, od kojih su dve na građevinskom zemljištu i dve na poljoprivrednom zemljištu, odnosno u ataru. Što se tiče divljih deponija na građevinskom zemljištu, Komunalna inspekcija gradske uprave grada Pančeva je izašla na teren i napisala nalog za njihovo uklanjanje, po čemu se i postupilo. Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj gradske uprave grada Pančeva je nadležan za izdavanje naloga o uklanjanju divljih deponija u ataru i oni će to uraditi nakon što im se Mesna zajednica Starčevo obrati pismenim putem.

Koliko je ove godine budžetom obezbeđeno sredstava za oblast zaštite životne sredine i održivi razvoj, za koje namene će biti upotrebljen? Da li je po Vašem mišljenju to dovoljno?

Fond za zaštitu životne sredine za 2019. godinu iznosi 90.767.000 dinara. Najveći deo namenjen je za monitoring svih činilaca životne sredine (vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište, buka i polen). Pored toga sredstva će se utrošiti na zaštićena prirodna dobra (park prirode Ponjavica, Dva stabla belog jasena kod Dolova, kesten Ćurčina u Pančevu, Ivanovačka ada, stablo crvenolisne bukve u Omoljici, kao i na hrastovu šumu u Dolovu koja još uvek nije zaštićena, ali je izuzetno značajna), edukativne i promotivne programe, energetsku efikasnost, podsticajne mere za korišćenje gasa kao energenta i unapređenje šumskog fonda.
Sredstva koja se izdvajaju za zaštitu životne sredine u našem gradu su odlična u odnosu na ostale lokalne samouprave, ali mišljenja sam da je za ovako važan segment potrebno izdvojiti više sredstava. Ali naravno, moramo biti realni i budžetom obuhvatiti sve potrebe društva.

Od početka Vašeg mandata često naglašavata važnost obrazovanja mladih u oblasti zaštite životne sredine. Zbog čega je to važno?

Veliku pažnju usmeravamo ka deci, jer upravo u tom periodu oni stiču svoje navike i želimo da damo doprinos u sticanju pozitivnih ekoloških navika, jer su oni naša budućnost. Pančevo se pozicioniralo kao jedinstvena lokalna samouprava u Srbiji kada je reč o ekološkoj edukaciji dece. Obeležavamo veliki broj značajnih datuma u oblasti zaštite životne sredine i deca su uvek glavni akteri tih događaja. Pančevo sprovodi akciju „Sakupi i uštedi-vredi“, jedini smo grad koji osnovcima besplatno distribuira ekološki časopis „Ekopedija“ i svake godine finansiramo projekte sa kojima apliciraju organizacije civilnog društva. Ti projekti često podrazumevaju edukaciju dece. Takođe, trudimo se da svake godine na jedan moderan i zanimljiv način promovišemo alternativne izvore energije (2016. godine biciklofoni, 2017. godine pametna klupa i 2018. godine pametna autobuska stajališta).

Grad Pančevo već nekoliko godina sprovodi saradnju sa školama u gradu i naseljenim mestima po pitanju prikupljanja reciklabilnih materijala. Da li je ta akcija nastavljena i ove školske godine? Kakvi su rezultati učenika iz škole u Starčevu?

Kada je reč o akciji „Sakupi i uštedi-vredi“, koju naš grad sprovodi već petu godinu za redom, istakla bih da smo bili prva lokalna samouprava koja je krenula sa ovom akcijom po svim osnovnim i srednjim školama u Pančevu i okolnim naseljenim mestima i to u saradnji sa JKP „Higijenom“, koja je za svaku školu obezbedila neophodne namenske kontejnere za pravilnu selekciju ambalažnog otpada koji učenici prikupljaju. OŠ „Vuk Karadžić“ u Starčevu je uvek pri vrhu, odnosno potvrdili su svoju ekološku osvešćenost i angažovanost. Najbolji plasman imali su 2017. godine kada su sakupili 700 kilograma otpada i bili treći, a i prethodnih godina su uvek u prvih pet najboljih škola, kada je reč o rezultatima ove akcije.
Ovaj, peti ciklus akcije Sakupi i uštedi – vredi“, počeo je ove školske godine, i traje evo već šest meseci. Starčevci su u ovom krugu akcije do sada sakupili pet kilograma PET boca i 940 kilograma papira. JKP Higijena je ovaj selektovani otpad, po pozivu iz škole, preuzela 13. decembra. Od tada nije bilo više poziva, ali verujemo u učenike starčevačke osnovne škole. Možda ne žele da konkurencija sazna koliko su vredni i zapravo planiraju da u „foto finišu“ odnesu pobedu i da ove godine osvoje prvo mesto i reflektujuće folije za staklene prozorske površine za svoju školu, koje će donirati Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva.

Problem sa zagađenjem Nadele prisutan je godinama, uzroci su se nagomilali. Šta Grad Pančevo u svojoj nadležnosti može da uradi da eliminiše zagađenje Nadele ili da ga bar umanji?

Zagađenje Nadela je problem koji je prisutan dugi niz godina. Ranije se nije vodilo računa o kvalitetu otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent. Danas postoji zakonska regulativa koja uređuje taj segment, ali takođe, postoji i period do kada postojeće fabrike, preduzeća, privrednici moraju izgraditi postrojenja za preradu otpadnih voda koje se ispuštaju.
Novina, koja je dobra za Nadel, je izgradnja Crpne stanice na Tamišu. Na taj način sveža voda iz Tamiša će se ulivati u Nadel i razblaživati zagađenje. Trenutno je u izgradnji trafostanica koja je neophodna za izgradnju crpne stanice i koju su finansirali grad Pančevo i JP „Vode Vojvodine“. U narednoj godini očekujemo i izgradnju crpne stanice, čija izgradnja će se finansirati iz Abu Dabi fonda.

Stanovnici Starčeva su među najizloženijima od industrijskog zagađenja, zbog čega je za njih značajno pošumljavanje. Da li će i ove godine biti organizovano podizanje vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji Starčeva, kao i pošumljavanje uopšte? Koliko stabala je planirano za ovu godinu?

U okviru Fonda za zaštitu životne sredine svake godine se izdvajaju sredstva za pošumljavanje. Ta sredstva nisu velika i iznose 1.500.000 dinara. Već dve godine za redom ta sredstva usmeravamo ka zaštitnom pojasu u Topoli. Tri četvrtine predmetne parcele je pošumljeno i cilj je da u ovoj godini, i eventualno sledećoj, nastavimo sa tom aktivnošću. Nakon završetka odabraćemo drugu parcelu na kojoj ćemo otpočeti sadnju, a ideja je da to bude parcela pored Rafinerije koja pripada Starčevu.

I ove godine Grad Pančevo će nastaviti praksu raspisivanja javnih poziva i konkursa za Udruženja građana u oblasti životne sredine. Zbog čega je važno i na ovakav način podsticati aktivnosti udruženja građana?

Grad Pančevo svake godine raspisuje konkurse za projekte i manifestacije u oblasti zaštite životne sredine na koje se javljaju Udruženja građana. Ovo je izuzetno važan segment, jer na taj način pomažemo građanima da svoje kvalitetne ideje sprovedu u delo i potpomognu očuvanju našeg okruženja.

U kakvom stanju je merno mesto za monitoring vazduha u Starčevu i hoće li ono biti dopunjeno novim analizatorima?

Merna stanica u Starčevu je deo automatskog sistema za kontrolu kvaliteta vazduha grada Pančeva, i ona se redovno održava. Trenutno u okviru te stanice mere se koncentracije čestice PM10, sumpor dioksid, ozon i ugljen monoksid. Analizator za azotne okside (NO/NO2/NOx) od skoro nije u funkciji, ali je zaključen ugovor za kupovinu analizatora i uskoro će se instalirati novi.

Izvor: V.J.P./Starčevačke novine