DruštvoNaslovna

Opština Kovačica uložila više od 4 miliona dinara u uređenje škola

Opština Kovačica uložila je značajna sredstva, tačnije više od 4 miliona dinara, u rekonstrukciju školskih objekata, zamenu sredstava za rad, obezbeđivanje objekata, u radove koji će učenicima ove opštine učiniti boravak u školi prijatnijim, bezbednijim, a učenje olakšati savremenim nastavnim sredstvima.

Ulaganja su urađena prema prethodnoj proceni objekata, te su bili postavljeni prioriteti kako bi se izjednačili uslovi za pohađanje nastave u svim našim školskim objektima.

Osnovna škola „Maršal Tito“ Padina

Urađeno:

 • Zamena lima na krovnom pokrivaču na pomoćnim prostorijama 170.000 dinara
 • zamena radijatora u fiskulturnoj sali 260.000 dinara
 • krečenje i uređenje fiskulturne sale – 309.000 dinara

Osnovna škola „Sava Žebeljan“ Crepaja

Urađeno:

 • ugradnja video nadzora u celoj školi – 300.000 dinara
 • krečenje pet učionica 150.000 dinara
 • postavljanje projektora u učionicama – 150.000 dinara
 • izrada projekta za energetsku efikasnost 150.000 dinara
 • nabavka nameštaja za potrebe škole 70.000 dinara

Osnovna škola „Moše Pijade“ Debeljača

Urađeno:

 • kompletna zamena električnih instalacija 377.000 dinara
 • ugradnja hidranata 50.000
 • zamena kompletne stolarije – 3.000.000 dinara sredstvima Pokrajisnkog sekretarijata za obrazovanje

Osnovna škola „Mlada pokolenja“ Kovačica

Urađeno:

 • Rekonstrukcija krovnog pokrivača na trećini ukupne površine zgrade osnovne škole- 3.500.000 dinara sredstvima Pokrajinskog sekretarijata uz učešće opštine od 200.000 dinara
 • izrada projekta za energetsku efikasnost 200.000 dinara
 • hoblovanje parketa u četiri učionica 237.000 dinara
 • molerski radovi u četiri učionca 155.000 dinara
 • zamena i ugradnja novih pumpi za grejanje – 180.000 dinara

Osnovna škola „Mihajlo Pupin“ Idvor

Urađeno:

 • molerski radovi i opremanje potrebnim nameštajem učionicu za prvake – 150.000
 • izrada projekta za energetsku efikasnost -150.000 dinara, nakon čega počinje procedura sanacije postojeće fasade; vrednost radova 400.000 dinara – u toku

Gimnazija Kovačica

Urađeno:

 • Investiciono održavanje postojećih svlačionica uz fiskulturnu salu sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje – 570.000 dinara uz učešće opštine 210.000 dinara

Predškolska ustanova – ogranak Crepaja

Urađeno:

 • Usled dotrajalosti izvršeni molerski i građevinski radovi u produženom boravku i kuhinji – 550.000 dinara.