DruštvoNaslovna

U Jabuci će biti otvoreno izdvojeno odeljenje Muzičke škole „Jovan Bandur“

Odeljenje Muzičke škole u OŠ “Goce Delčev” u Jabuci biće otvoreno uz pomoć grada Pančeva. Učenici su uspešno položili prijemni ispit iz više različitih instrumenata, u kojem su prednjačile tambure.

Profesor solfeđa će organizovati nastavu usklađenu sa rasporedom časova u redovnoj nastavi. Individualna nastava biće organizovana u dogovoru sa roditeljima u odnosu na obaveze koje učenici imaju u redovnoj nastavi.

Mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva, zadužena za obrazovanje, zajedno sa direktorom Muzičke škole „Jovan Bandur“, Mihajlom Jovićem, posetila je OŠ „Goce Delčev“ u Jabuci. Goste je dočekala direktorka škole, Biljana Đurović, u prisustvu predsednika Mesne zajednice, Slobodana Ilića.

Mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva, zadužena za obrazovanje, izrazila je veliko zadovoljstvo povodom otvaranja izdvojenog odeljenja Muzičke škole u Jabuci.

Što se tiče radova u OŠ „Goce Delčev“, prethodnih godina investirano je u održavanje sanitarnih čvorova, kupovinu računara, finansirana je žičana internet mreža i zamenjena ograda škole. Ove godine je zamenjen kotao u vrednosti od 1.000.000 dinara, rekla je Božić.

Direktor Muzičke škole „Jovan Bandur“ Mihajlo Jović je rekao da će u školi postojati tri odeljenja grupne nastave – solfeđo koje će imati nastavu dva puta nedeljno po 45 minuta. Takođe, individualna nastava, koja traje do treće godine, biće organizovana dva puta nedeljno po 30 minuta.

Direktorka škole i predsednik Mesne zajednice Jabuka bili su veoma zadovoljni zbog saradnje sa Muzičkom školom koja će biti organizovana u prostorijama škole. Složili su se sa tim da će muzička kultura oplemeniti kulturni život ne samo učenika škole “Goce Delčev”, već i zajednice uopšte.