DruštvoNaslovna

Završetak isporuke glavne opreme Termoelektrane-toplane Pančevo

Na Termoelektrani-toplani Pančevo u četvrtak, 12. decembra, postavljen je na temelje generator parne turbine.

Postavljanje generatora je izvršeno u prisustvu Zorana Predića – državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, generalnog direktora „Gazprom energoholding“ d.o.o. Denisa Fjodorova, generalnog direktora „NIS a.d. Novi Sad“ (grupa „Gazprom njeft“) Kirila Tjurdenjeva, potpredsednika Shanghai Electric Group Co. Ltd Sha Yunfenga, ruskih i srpskih novinara.

U sastav glavne opreme energetskog postrojenja TE-TO Pančevo ukupne snage električne energije oko 200 MW ulaze: dve gasne turbine sa generatorima, dva kotla-utilizatora i jedna parna turbina sa generatorom. Isporuka glavne opreme započeta je u leto ove godine. Na gradilište su najpre stigle gasne turbine sa generatorima. Ova oprema proizvedena je na pogonima Ansaldo Energia i pomorskim putem transportovana iz italijanske luke Đenova u rumunsku luku Konstanca na Crnom moru, a zatim rekom Dunav u luku Pančevo. Postavljanje gasnih turbina i generatora na temelje završeno je početkom avgusta.

U septembru su na gradilište stigli kotlovi-utilizatori, proizvedeni na pogonima „Shanghai Electric Group“, a u decembru – pomorskim putem iz Šangaja preko luke Konstanca parna turbina i generator za turbinu.

Projekat TE-TO Pančevo realizuje se u skladu sa planiranim termin planom. Tok radova potvrđuje da izgradnja termoelektrane-toplane može biti završena pre ugovorenog roka, čak i pre 3 kvartala 2020, pod uslovom sinhronizovanog rada svih učesnika Projekta, istakao je Denis Fjodorov.

Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov. Ova investicija, kao i izgradnja fabrike Duboke Prerade u Rafineriji, važne su za Pančevo kako sa stanovišta životne sredine, tako i zbog činjenice da su za oba postrojenja investiciona ulaganja od skoro 500 miliona evra. Početku realizacije ove velike investicije na području Južne industrijske zone doprinela je i efikasna i kvalitetna administracija grada Pančeva, koja je omogućila da se u kratkim rokovima pruži potrebna logistička podrška. Investicija se realizuje u zacrtanoj dinamici, te će u ovim pogonima tokom 2020. godine posao naći još oko sto građana.

 

 

Ukratko o Termoelektrani-toplani Pančevo:

Termoelektrana-toplana Pančevo električne snage oko 200 megavata predstavlja prvi projekat grupe „Gazprom energoholding“, koji se realizuje van granica Ruske Federacije, i prvu parno-gasnu elektranu u Srbiji.

Proizvedena toplotna energija biće usmerena na zadovoljenje potrebna Rafinerije nafte Pančevo, dok će se električna energija plasirati na energetskom tržištu Srbije i drugih zemalja balkanskog regiona.

Projekat izgradnje Termoelektrane-toplane Pančevo zajedničkim snagama realizuju grupa „Gazprom energoholding“ i kompanija „NIS a.d. Novi Sad“ (grupa „Gazprom njeft“). Na osnovu rezultata sprovedene tenderske procedure, za izvođača radova na izgradnji parno-gasnog energetskog postrojenja po principu „ključ u ruke“ izabrana je kineska kompanija „Šangaj elektrik grup“.

Parno-gasna energetska postrojenja imaju značajne ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na tradicionalnu opremu na paru i ugalj. Naime, u poređenju sa tradicionalnim energetskim postrojenjima, koja u Srbiji rade na mrki ugalj, njihovo funkcionisanje ne dovodi do formiranja višetonskog otpada u vidu pepela, niti do emisije čvrstih materija i sumpornih oksida u atmosferu.

Izvor: GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA TE-TO PANČEVO D.O.O. i grad Pančevo
Foto: GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA TE-TO PANČEVO D.O.O