AktuelnoDruštvoNaslovna

Pančevo će rekonstruisati Ulicu Dimitrija Tucovića sredstvima iz pokrajine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore predstavnicima 22 lokalne samouprave u AP Vojvodini za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima vodoprivrede i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja i u oblasti razvoja sporta.

Reč je o projektima koji se realizuju preko konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine.

Pančevu je uručen ugovor za finansiranje projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture zahvaljujući kojem će biti rekonstruisana Ulica Dimitrija Tucovića u Pančevu. Ugovor, čija je vrednost 150 miliona dinara, potpisali su direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević, a u ime Grada Pančeva gradonačelnik Saša Pavlov.

Ovim projektom biće rekonstruisano 1.255 metara Ulice Dimitrija Tucovića, na potezu od Ulice Moše Pijade do Knićaninove, u dve faze u naredne dve godine. Radovi u prvoj fazi biće u potpunosti finansirani sredstvima Vlade Vojvodine.

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov kaže da je ovaj projekat od kapitalnog značaja za grad Pančevo i kao takav će da se realizuje u naredne dve godine.

Ova sredstva predstavljaju 100% finansiranja I faze ovog projekta. Kad kažem da je od kapitalnog značaja to znači da će više od 800 domaćinstava koja žive na trasi dela puta koji će biti rekonstruisan dobiti kišnu kanalizaciju, kvalitetan priključak za fekalnu kanalizaciju i najmoderniji kolovoz koji će da omogući kvalitetnu komunikaciju s centrom grada. Ovaj projekat ima i svoj širi značaj obzirom da Ulica Dimitrija Tucovića gravitira ka našoj Severnoj poslovnoj zoni, tako da će ovu saobraćajnu infrastrukturu, osim domaćinstava koja se nalaze na potezu ove ulice, da koristi više od 2.500 ljudi koji će svoje buduće radno mesto da nađu u Severnoj poslovnoj zoni. I ono što nam je posebno drago, na ovaj način će i ostali delovi grada moći paralelno i sukcesivno da se razvijaju, a jedan savremeni i kvalitetan pristup svojoj školi imaće i učenici i zaposleni u OŠ “Vasa Živković”. Još jednom velika zahvalnost Upravi za kapitalna ulaganja i pokrajinskoj Vladi jer imaju razumevanja za naše kapitalne projekte i prate lokalno-ekonomski razvoj grada Pančeva, rekao je gradonačelnik Saša Pavlov.

 

 

Ulica Dimitrija Tucovića biće rekonstruisana u dužini od 1.255 metara. Radiće se potez od Moše Pijade do Knićaninove ulice. Ugovor će biti na dvogodišnje finansiranje. Uprava za kapitalna ulaganja je po ovom javnom pozivu opredelila 150 miliona dinara za radove u 2020. godini. To znači da će u 1. etapi biti kompletno utrošena sredstva Uprave na prvoj deonici ulice, od Moše Pijade do Mihajla Pupina (785 m). U drugoj godini na deonici od Mihajla Pupina do Knićaninove ulice (470 m) radove će sufinansirati Grad Pančevo u visini od 50%.

Iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u narednim godinama je oko 71 milion dinara, jer je procenjena vrednost investicije oko 220 miliona dinara.

Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za grad i građane Pančeva jer predstavlja unapređenje saobraćajne infrastrukture, što je važno i za dalji ekonomski razvoj Pančeva. Konkretno, kroz rekonstrukciju saobraćajnice na ovaj način biće obezbeđeno bezbedno odvijanje kolskog, pešačkog, biciklističkog saobraćaja i javnog prevoza, u ulici koja se nalazi u zoni osnovne škole i koja vodi ka Severnoj industrijskoj zoni u Pančevu, a obezbeđujemo i prateću infrastrukturu, posebno mogućnost odvođenja atmosferskih voda u ulici i ulicama koje gravitiraju ka ulici Dimitrija Tucovića.

Radovi su na kompletnoj infrastrukturi ulice:

– kišni kolektor od Moše Pijade do Mihajla Pupina, pošto od Mihajla Pupina do Knićaninove postoji od 1998. godine, kompletna kišna kanalizacija, rekonstrukcija priključaka fekalne kanalizacije, vodovod je urađen.
– javno osvetljenje cele ulice, niskonaponski razvod u saradnji sa Elektrodistirbucijom, kolovoz, kolski prilazi, trotoari, biciklistička staza, parkinzi, saobraćajna signalizacija.

Direktnu korist će imati između 800 i 900 domaćinstava i poslovni subjekti u ovoj ulici, oko 2.500 zaposlenih u preduzećima u ulici i Severnoj industrijskoj zoni, učenici i zaposleni u OŠ „Vasa Živković“, gosti hotela, korisnici usluga MZ Gornji grad, posetioci Preobraženjske crkve, a indirektno svi građani i poslovni subjekti u Pančevu.