DruštvoNaslovna

Klub „Uhvati šansu“ otvoren je u Žablju

Klub ”Uhvati šansu”, koji je namenjen mladim Romima i Romkinjama, svečano je otvoren u prostorijama JU ”Sportski objekti” u Žablju.

Otvaranju su prisustvovali pomoćnik predsednika opštine Žabalj za obrazovanje, kulturu i javno informisanje Sergej Zaporožac i predsednica Udruženja žena ”Romena” Ljiljana Mihajlović.

Projekat Klub „Uhvati šansu“ realizuje Opština Žabalj u okviru Programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Opština Žabalj je među prvim lokalnim samoupravama oformila Kancelariju za inkluziju Roma, koja aktivno funkcioniše, a kroz koju Opština Žabalj u velikoj meri doprinosi poboljšanju i unapređenju životnog standarda romske nacionalne zajednice.

Opština Žabalj kontinuirano radi na unapređenju standarda na ovom području, tako da sve društvene grupe su apsolutno zastupljene. Opština nastoji da svima koji su ugroženi pomogne, ali i usmeri ih na pravi put kada je u pitanju profesionalna orjentacija. Sam Klub ”Uhvati šansu” se realizuje u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i udruženjem žena ”Romena”. On treba da bude produžena karika, u smislu socijalizacije mladih Roma i Romkinja. To ćemo raditi kroz različite edukacije. Ono što se sada realizuje jesu edukativni programi veb dizajna i bio baštovanstva. Smatram da ćemo na pravi način organizovati ovaj klub. Lokalna samouprava će pomoći i logistički i tehnički. Na taj način ćemo dobiti jednu novu društvenu grupu mladih Roma i Romkinja koji će moći relevantno da učestvuju u svim društvenim tokovima, rekao je pomoćnik predsednika Opštine Žabalj Sergej Zaporožac.

Cilj projekta je pomoć mladim Romima da dođu do posla

Predsednica Udruženja žena ”Romena” Ljiljana Mihajlović najpre se zahvalila Opštini Žabalj na pomoći tokom formiranja samog Kluba ”Uhvati šansu”. ”Udruženje žena ”Romena” je partner Opštini Žabalj u projektu Kluba ”Uhvati šansu”.

Cilj ovog projekta je da pomognemo mladim Romima, odnosno da unapredimo mehanizme i dostupnost usluga, kako bi oni bili aktivniji na tržištu rada. Mladi će imati mogućnost da se upoznaju sa veštinama komunikacije, timskim radom. Posebno su bitne dve velike obuke, izrada veb dizajna i bio baštovanstvo. Takođe se planira i organizovanje tematskih večeri. Na njima će se mladi upoznati sa izradom biznis plana. Imaće i mogućnost da poslušaju marketing stručnjake koji će im dati veoma korisne savete,” istakla je Ljiljana Mihajlović.

Nakon svečanog otvaranja Kluba ”Uhvati šansu” odigrana je prijateljska utakmica dva kluba ”Šaipe” i ”Ternipe”.

Realizacija ovog projekta je dobar primer saradnje Opštine i organizacije civilnog društva na rešavanju zajedničkih problema. Tu svako u svom domenu delovanja može da doprinese zajedničkom cilju. Implementacija projektnih aktivnosti predstavlja nastavak i kontinuiranu podršku romskoj populaciji sa osnovnim ciljem aktivnijeg uključivanja Roma u svakodnevni život kao i poboljšanje njihovih uslova za život na lokalnom nivou.

Izvor: Opština Žabalj