InformacijeNaslovna

Saniran pristupni poljski put kad deponiji kod Sakula

Poljski put koji povezuje kolovoz lokalnog asfaltnog puta i deponiju kod Sakula saniran je adaptiran tokom poslednje dekade decembra.

Kiša, teretna vozila i poljoprivredna mehanizacija, razlog su devastiranja ovog puta. Put je zbog velikih depresija i rupa postao gotovo neupotrebljiv, posebno za kamione firme Brantner otpadna privreda.

Radove je finansirala opština Opovo, a izvođač radova Bajići kop uradili su ravnanje iberlaufom i tucanikom.

Izvor: Glas Opova