DruštvoNaslovna

Nova e-usluga Gradske uprave grada Pančeva – Besplatno preuzimanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID)

Gradska uprava grada Pančeva nastavlja razvoj elektronske uprave i aktivnosti u okviru digitalizacije procedura i usluga. U Gradskom uslužnom centru, na šalteru broj 6 sada je omogućeno građanima Pančeva preuzimanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID) radi pristupanja uslugama elektronske uprave na Portalu eUprava.

Službeno lice u Gradskom uslužnom centru će građanima omogućiti pristupanje uslugama elektronske uprave putem eID na sledeće načine:

1. Ukoliko nemate registrovan nalog na Portalu eUprava, službeno lice u Gradskom uslužnom centru će vas registrovati na Portal eUprava putem korisničkog imena i lozinke. Nakon što se verifikuje vaš nalog, službenom licu možete istovremeno podneti prijavu za besplatno dobijanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID) za mobilnu aplikaciju ConsentID.

Neophodno je da stranka prilikom podnošenja prijave ima mobilni telefon kod sebe, kao i pristup i-mejl adresi, koju je dao službenom licu prilikom otvaranja naloga. Pre podnošenja prijave za dobijanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju, stranka mora da pristupi i-mejlu, koji je naveden u prijavi i da podesi lozinku za pristup Portalu eUprava, objasnila je Marija Petrović, načelnica Gradske uprave Pančevo.

2. Ukoliko ste registrovani na Portalu eUprava, potrebno je samo službenom licu u Gradskom uslužnom centru da podnesete prijavu za besplatno dobijanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID) za mobilnu aplikaciju ConsentID.

Dvofaktorska autentikacija predstavlja srednji nivo pouzdanosti. Prednost ovog načina prijavljivanja na Portalu eUprava je u tome što korisnicima nisu potrebni kvalifikovani elektronski sertifikati, već instalirana aplikacija ConsentID na njihovim pametnim uređajima sa android i iOS sistemima (mobilni telefon ili tablet) koju korisnik aktivira prilikom svake prijave, objasnila je Marija Petrović.

Marija Petrović, načelnica Gradske uprave Pančevo

Uputstvo za instaliranje i podešavanje ConsentID aplikacije se nalazi na sajtu eid.gov.rs/pomoc, pod stavkom broj 8 „kako do dvofaktorske autentikacije?“.

Svim korisnicima koji se prijavljuju putem portala za elektronsku identifikaciju (eID), na adresu: eid.gov.rs (prijava dvofaktorskom autentikacijom) omogućeno je da izvrše proveru svojih podataka u Centralnom registru stanovništva na Portalu eUprava i da prijave sve eventualne nepravilnosti. Na ovaj način, građani putem Portala eUprava mogu ostvariti uvid u svoje podatke u matičnim knjigama, knjizi državljana, biometrijskoj ličnoj karti, pasošu, evidenciji o prebivalištu i boravištu građana, obaveznom socijalnom osiguranju i poreskoj evidenciji RS.

Korisnici koji koriste ovaj način prijave, pored Portala eUprava, mogu da pristupe portalu lpa.gov.rs i izvrše proveru poreza na imovinu, kao i da elektronski plate porez.

Korisnici takođe mogu pristupiti i Portalu eZdravlje, na adresu: e-zdravlje.gov.rs.

Detaljne informacije za preuzimanje parametara za dvofaktorsku autektikaciju (eID) radi korišćenja usluge elektronske uprave na Portalu eUprava možete dobiti na Portalu za elektronsku identifikaciju: eid.gov.rs.

Gradska uprava grada Pančeva, 28. februara 2019. godine, donela je Akcioni plan za unapređenje informacionih tehnologija i uvođenje e-Uprave. Cilj je uspostavljanje potpunog i funkcionalnog sistema elektronske uprave na nivou Grada Pančeva. Do sada su implementirane e-usluge: „Bebo, dobro došla na svet“, Centralni registar matičnih knjiga, eZUP, JIS LPA, POS terminali, CEOP, E-Šalter, E-katastar, E-vrtić, QR sistem plaćanja.