InformacijeNaslovna

Račune „Vodovoda“ Pančevci od sada mogu dobijati i na mejl adresu

Javno-komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo od sada je u mogućnosti da građanima ponudi novu uslugu – dostavu računa elektronskim putem.

Korisnik usluga koje pruža JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo ukoliko želi da račune dobija na mejl potrebno je da popuni Zahtev koji je dostavljen uz januarski račun.

Popunjen zahtev predaje se na šalter reklamacija koji se nalazi u Ulici Oslobođenja 15, Pančevo, svakoga radnog dana od 7:30 do 15:00 časova ili na e-mail adresu office@vodovodpa.rs.

Dostava računa putem e-maila počeće od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahteva.

Korisnicima usluge dostave računa elektronskim putem više se neće dostavljati računi u štampanoj formi.

Jednom aktivirana usluga dostave računa elektronskim putem može se otkazati, ali isključivo podnošenjem pismenog zahteva.