DruštvoNaslovna

Igor Mirović i Čedomir Božić obišli radarski centar Fruška Gora

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Čedomir Božić, zajedno sa predsednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem obišao je radarski centar Fruška Gora.

Automatizacija sistema protivgradne odbrane na teritoriji AP Vojvodine koji se sastoji iz tri radarska centra: Fruška Gora, Samoš i Bajša sa pripadajućim lansirnim stanicama je u toku.

Trenutno se izvode radovi na automatizaciji radarskog centra Fruška Gora sa pripadajućim 118 lansirnih stanica. Rok za završetak je početak juna 2021. godine.

Za radarske centre Samoš i Bajša su urađeni idejni projekti i radna grupa sastavljena od članova Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Ministarstva poljoprivrede i Republičkog hidrometerološkog zavoda je usvojila Projektnu studiju na osnovu koje će biti raspisana javna nabavka za automatizaciju pomenutih radarskih centara.

Planirani rok izvršenja je dve godine tako da se završetak kompletne automatizacije sistema protivgradne zaštite na teritoriji AP Vojvodine očekuje do maja 2023. godine.