DruštvoNaslovna

Održana prva sednica Skupštine opštine Kovin u ovoj godini

Odbornici Skupštine opštine Kovin zasedali su u utorak, 2. marta, prvi put u 2021. godini, a sedmi put u sazivu koji je konstituisan avgusta prošle godine.

Na početku zasedanja, predsednik SO Zoran Bradanji obavestio je prisutne da su odbornici Marina Miloš, Nemanja Vujasinović i Darko Baković, članovi Jedinstvene Srbije (izabrani sa liste IVICA DAČIĆ-„Socijalistička partija Srbije (SPS)– Jedinstvena Srbija (JS)-Dragan Marković Palma“) pristupili Odborničkoj grupi “SRPSKA NAPREDNA STRANKA–ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU“, koja sada ima 39 odbornika.
Preostalih 6 odbornika čine OG „SOCIJALISTI“.

Skupština je na početku usvojila Program rada Skupštine za 2021. godinu, zatim donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Kovin za 2020. godinu i usvojila Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Kovin za 2020. godinu.

Odbornici su doneli i prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta: Odluku o izmeni Odluke o budžetu opštine Kovin za 2021. godinu i zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o finansiranju rada ustanova javnih službi iz budžeta opštine Kovin u 2021. godini. Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Kovin (i rashodi i izdaci) sada se planiraju u iznosu od 1.393.908.535 dinara. Kako se navodi u obrazloženju „razlog za donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kovin za 2021. godinu sadržan je u potrebi da se sredstva planirana za izgradnju bazena – 2 faza, drugačije planiraju. Ugovorom sa Upravom za kapitalna ulaganja APV o sufinansiranju projekta «Izgradnja objekta gradskog kupališta u Kovinu – 2 faza» obezbeđeno je dodatnih 50 miliona dinara. Sa sredstvima opštine od 102,5 miliona dinara i planiranim sredstvima u narednoj godini od 78 miliona dinara stvara se uslov za sprovođenje višegodišnje nabavke na 230,5 miliona dinara, što je dovoljno za završetak ove faze. Za infrastrukturno opremanje-dovođenje javnih distributivnih mreža do objekta bazena u Kovinu planirano je još 30 miliona dinara.

Pored toga, postoji potreba da se što pre rasporede sredstva dobijena prethodne godine za kupovinu i adaptaciju proizvodne hale «Beko». U prethodnoj godini dobijeno je 93 miliona, a utrošen je deo, odnosno 47,5 miliona za kupovinu hale. Ostatak sredstava se raspoređuje iz suficita ovom Odlukom.

Usvojena odluka o besplatnom prevozu penzionera i učenika

Takođe, utvrđen je predlog odluke o pravima u socijalnoj zaštiti koji predviđa besplatan prevoz za pojedine kategorije penzionera od marta i sve učenike srednjih škola od septembra 2021. godine, što nije bilo predviđeno Odlukom o budžetu opštine Kovin za 2021. godinu.
Doneto je rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Kovin za 2021. godinu. Usvojene su i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Kovinski komunalac“ Kovin i JP „Kovin gas“ Kovin, za period od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine.

Skupština opštine donela je Odluku o određivanju pravca pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji opštine Kovin.

Odbornici su doneli odluke o izmeni sledećih odluka: Odluku o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama; Odluku o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama; Odluku o izmeni Odluke o boravišnoj taksi; Odluku o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara; Odluku o izmeni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Kovin; Odluku o izmeni Odluke o utrvđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Kovin; Odluku o izmeni Odluke o troškovima i postupcima urbanističkog planiranja i izgradnje objekta. Ove izmene stupaju na snagu danas, 3. marta 2021. i mogu se preuzeti ispod teksta ovog izveštaja, a biće objavljene u „Službenom listu opštine Kovin“.

Doneta je i Odluka o dopunama Odluke o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji opštine Kovin, u cilju usklađivanja sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Dopunom je definisano da je prevoznik dužan da, nakon prestanka obavljanja delatnosti, krovnu oznaku vrati Opštinskoj upravi Kovin i da je, u slučaju nemogućnosti da to uradi iz bilo kog razloga, dužan da nadoknadi troškove pribavljanja nove krovne oznake.

Donošenjem Odluke o izmenama o dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite na teritoriji opštine Kovin, odbornici su jednoglasno dali „zeleno svetlo“ da se ubuduće svim penzionerima koji primaju najnižu penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, obezbedi besplatan prevoz na teritoriji opštine Kovin, u međumesnom saobrađaju.

Takođe, ono što će posebno obradovati roditelje i staratelje srednjoškolaca koji putuju: od septembra, dakle od početka školske 2021/22, opština Kovin plaćaće troškove prevoza učenicima srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji opštine Kovin u visini 100% od cene mesečne karte – od mesta stanovanja do škole.

Na sednici je doneta Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin Domu zdravlja „Kovin“ Kovin (objekti u Kovinu i naseljenim mestima, u skladu sa delatnošću definisanom statutom ove ustanove).

Skupština opštine donela je Odluku o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Kovin. Suštinske izmene odnose se na broj građana koji predlažu kandidata za člana saveta MZ – ubuduće će to biti najmanje 30 građana sa prebivalištem na području te mesne zajednice (osim za MZ malo Bavanište gde ostaje da kandidata predlaže najmanje 10 građana). Takođe, redosled kandidata na izbornoj listi biće utvrđen prema redosledu njihovog proglašavanja.

Doneta je Odluka o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Mramorak i imenovanju poverenika (stupa na snagu 10. marta 2021). Do konstituisanja novog saveta, za poverenika je imenovan Aleksandar Paulica. Članom 3. ove odluke obavezuje se predsednik SO Kovin da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke raspiše izbore za članove saveta MZ Mramorak.