DruštvoNaslovna

Predsednik Opštine Kovačica i njegov zamenik čestitali su Uskrs svojim sugrađanima

Predsednik Opštine Kovačica Jaroslav Hrubik i njegov zamenik Petar Višnjički čestitali su Uskrs svojim sugrađanima. Čestitku je uputio i Milan Garašević, predsednik Skupštine opštine Kovačica.

SK -V ústrety sviatku vzkriesenia Ježiša Krista, gratulujem srdečne všetkým veriacim.

Teraz je čas keď sviatkové dni treba stráviť v kruhu rodiny, v mieri, dobrom zdraví a radosti.

Tieto dni sú vhodnou príležitosťou na to aby sme sa venovali jedny druhým, aby sme strávili viac času s našimi najbližšími, ale aj aby sme pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Kristovo vzkriesenie, najradostnejší kresťanský sviatok oslavuje vieru a nádej, ktoré sú nám mimoriadne dôležité a potrebné v týchto neistých časoch.

Dnes je potrebné mať nadostač síl, jednotu a solidaritu, všetko to čo má byť základom pri budovaní lepšej a pokrokovejšej spoločnosti po kríze svetových rozmerov.

Prajem aby radosť tohto sviatku všetkých ľudí dobrej vôle vyplnila láskou a vierou v kresťanské hodnoty.
Veselé a milostiplné Veľkonočné sviatky
Jaroslav Hrubík, predseda Obce Kovačica

SR – U susret prazniku Hristovog uskrsnuća, svim vernicima upućuјem srdačne i iskrene čestitke.

Sada je vreme kada praznične dane treba provoditi u krugu svojih najbližih, u miru, dobrom zdravlju i radosti.
Dani praznika su prilika da se posvetimo jedni drugima, provedemo više vremena sa našim najbližima, ali i pomognemo svim onima kojima je pomoć potrebna.
Hristovo uskrsnuće, najradosniji hrišćanski praznik, slavi veru i nadu koje su nam izuzetno važne u ovim izazovnim vremenima.
Danas je potrebno imati snage, jedinstvo i solidarnost, sve ono što će postaviti osnov za izgradnju boljeg i naprednijeg društva nakon ove krize svetskih razmera.
Želim da radost ovog praznika sve ljude dobre volje ispuni ljubavlju i verom u hrišćanske vrednosti.

Srećan Uskrs!

Jaroslav Hrubik, predsednik opštine Kovačica

 

Svim vernicima koji obeležavaju Uskrs čestitam praznik sa željom da ove momente provedu u zdravlju, miru i radosti.

Sada je vreme kada treba pružiti solidarnost, ljubav i toleranciju.

Srećan Uskrs!

zamenik predsednika opštine Kovačica,
Petar Višnjički

Svim građanima opštine Kovačica koji obeležavaju Uskrs, upućujem najsrdačnije čestitke povodom praznika.

Želim da praznične dane obeležite radosno, u sreći, miru i zdravlju sa svojim najbližima.

Srećan Uskrs!

Milan Garašević, predsednik Skupštine opštine Kovačica