DruštvoNaslovna

Grad Pančevo uradio je puno u stambenom zbrinjavanju izbeglih

Pančevo je lokalna samouprava koja je u prethodnim godinama puno uradila u pružanju pomoći izbeglim, raseljenim i prognanim licima. Najznačajniji aspekti su vezani za stambeno zbrinjavanje.

Do kraja ove godine u nove stanove useliće se još 40 izbegličkih porodica u Pančevu i 9 u Glogonju, a potpisani su i ugovori s 15 porodica za otkup seoskih domaćinstava. U toku je izgradnja još jedne stambene zgrade u Pančevu sa 36 stanova za izbegla lica.

Povodom Međunarodnog dana izbeglica Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika grada Pančeva i Milenko Čučković, član Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja obišli su novoizgrađenu stambenu zgradu u naselju Strelišta, u Ulici Radivoja Koraća u koju bi uskoro trebalo da se useli 40 porodica.

Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika grada Pančeva podsetila je da je Međunarodni dan izbeglica dan posvećen skretanju pažnje na položaj izbeglica kako u svetu tako i kod nas.

 

Dragana Kuprešanin

 

Mi se danas prisećamo onih koji su usled rata morali da napuste svoje domove i da se odreknu onog života koji su do tada živeli. Grad Pančevo intenzivno pomaže izbeglim, raseljenim i prognanim licima od samog početka ratnih dejstava. U početku u vidu urgentnog smeštaja, dodele paketa hrane, registracije i pribavljanje potrebne dokumentacije. Tokom godina kao najznačajniji aspekt trajne integracije izbeglica u Republici Srbiji, a tako i u našem gradu, ogleda se pre svega u stambenom zbrinjavanju ovih lica kroz dodelu paketa građevinskog materijala za individualnu gradnju i za adaptaciju stambenih jedinica, potom otkup seoskih domaćinstava, dodelu montažnih kuća, ali i izgradnju stambenih jedinica u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, UNHCR-om i drugim donatorima, rekla je Kuprešanin.

Dragana Kuprešanin kaže da je do 2021. godine za izbegla, interno raseljena i prognana lica obezbeđeno 282 paketa građevinskog materijala, otkupljeno je 77 seoskih kuća, dodeljeno je 26 montažnih kuća i izgrađeno je 245 stambenih jedinica.

Tokom 2021. godine očekuje se useljenje devet stambenih jedinica u Glogonju i 40 stambenih jedinica u naselju Strelište. Tokom 2022. godine očekuje se završetak i useljenje novih 36 stambenih jedinica za izbegla lica. Grad Pančevo je za sve ove godine u saradnji sa brojnim donatorima uspeo da zbrine 630 porodica interno raseljenih i izbeglih lica, izjavila je Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika Pančeva.

 

Novoizgrađena zgrada u naselju Strelište sa 40 stanova

 

Milenko Čučković, član Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja na Međunarodni dan izbeglica kaže da se Grad Pančevo aktivno uključio u zbrinjavanje svih tih ljudi koji su u prethodnom periodu došli u Pančevo.

U Pančevo je došlo 12.000 izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i 1.600 raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Grad je preduzeo mnogo mera za pomoć ovim ljudima. U okviru Regionalnog stambenog programa za zbrinjavanje izbeglica mi smo dosta porodica zbrinuli. Trenutno je Grad Pančevo potpisao ugovor sa 15 korisnika za otkup seoskih domaćinstava. Zbrinuto je i preostalih 14 koji su ostali ispod crte. Uspeli smo da se izborimo da i oni dobiju sredstva za otkup seoskih domaćinstava, kaže Čučković.

On podseća da je sada u toku i konkurs za pakete građevinskog materijala.

To su paketi u iznosu od 550.000 dinara tako da će u narednih nekoliko meseci i to biti rešeno. Osim toga, kancelarija predsednika države Aleksandra Vučića se aktivno uključila vezano za rešavanje problema koji smo imali sa italijanskom donacijom, a odnosi se na zgradu u Veljka Vlahovića 56 i vezano je za otkup tih stanova. U nekom narednom vremenskom periodu ti stanovi će biti otkupljeni na opšte zadovoljstvo izbeglica. Ljudi koji će živeti u ovom novoizgrađenom objektu na Strelištu, u ovih 40 stanova, oni će u prvih šest meseci plaćati zakup, a nakon toga će po Zakonu o izbeglicama moći da ga i otkupe po 50% od stvarne vrednosti. Donatori su pre svega evropske zemlje koje su se uključile u donatorsku konferenciju preko Regionalnog stambenog programa za zbrinjavanje izbeglica, izjavio je Milenko Čučković.

 

Temelji za novu zgradu u Strelištu za 36 stanova

 

Genaralna Skupština Ujednjenih nacija je 2000. godine usvojila Rezoluciju kojom je Afrički dan izbeglica 20. jun proglasila za Međunarodni dan izbeglica. Međunarodni dan izbeglica se obeležava u sećanje na one ljude koji su bili primorani da usled ratova, zbog straha od progona, nasilja, konflikta napuste svoje domove, ali i kao podrška onima koji se i danas suočavaju sa sličnim problemima.