NaslovnaZdravlje

Završena analiza voda za kupanje na teritoriji Pančeva i okoline

Zavod za javno zdravlje u Pančevu završio je Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda – Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu.

Rezultati nakon prvog uzorkovanja voda pokazali su da se kupališta reke Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, Dunav – Bela stena levo i desno od špica i na jezeru u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Takođe i kupališta Ponjavice u Omoljici i Banatskom Brestovcu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Parametri koji su iznad MDK za III klasu ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ovi kupalište koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti u vodi, navodi se u izveštaju.

Kupalište u Ivanovu se ne može koristiti za kupanje i rekreaciju.

Do kraja leta, prema ugovoru sa Gradom Pančevom Zavod za javno zdravlje Pančevo vršiće redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
– kupalište u Ivanovu
– jezero u Kačarevu.

Analizama će se utvrđivati prisustvo: fekalne koliformne bakterije, ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, a definisan je i obim fizičko-hemijskih analiza je: pH, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik, zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, nitrati, nitriti, amonijum jon, hloridi, određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105oC, (ukupna mineralizacija), elektroprovodljivost na 20oC, gvožđe, cink, olovo, kadmijum, živa i nikl.