DruštvoNaslovna

U Pančevu održana početna konferencija u okviru projekta „Odskočna daska“

Početna konferencija u okviru projekta „Odskočna daska – Podrška stanovanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji osetljivih grupa u Pančevu, održana je danas u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Projekat realizuje Grad Pančevo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo i Društvom za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji, a programom upravlja kancelarija UNOPS u Beogradu. Vrednost donacije iz programa EU SHAI iznosi 278.292 EUR, odnosno 84% ukupne vrednosti projekta, a Grad Pančevo sufinansira projekat sa 53.008 EUR.

Na današnjoj konferenciji prisutnim predstavnicima institucija i udruženja sa teritorije grada Pančeva, obratili su se zamenica gradonačelnika Pančeva Dragana Kuprešanin, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Milenko Čučković, grant menadžerka projekta Tatjana Medić, Jasna Vujičić, koordinatorka partnera 1 iz Centra za socijalni rad i Stanče Matović, predstavnica partnera 2, Udruženja za unapređenje položaja vulnerabilnih grupa.

Dragana Kuprešanin u svom obraćanju istakla je ponos što se Pančevo našlo među odabranim gradovima i opštinama.

Ponosni smo što smo se našli među odabranim gradovima i opštinama sa našim projektom Odskočna daska – podrška stanovanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji, koji predstavlja nastavak vođenja odgovorne socijalne politike i pružanja adekvatnih usluga socijalne brige i zaštite na teritoriji Pančeva. Pored dosadašnjih visokih izdvajanja iz budžeta grada kada je u pitanju socijalna oblast, Grad Pančevo kao socijalno odgovoran, kroz Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” radi na poboljšanju primene socijalne inkluzije. Pančevo je odgovoran grad i pouzdan partner sa iskustvom i kapacitetima da sprovede projekat socijalnog stanovanja i uključivanja. Ovim programom rešava se stambeno pitanje za najosetljivije žene i muškarce, devojčice i dečake. Program je sveobuhvatan i pruža komletnu podršku i kroz usluge zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite. Drago mi je da se projekat odvija zacrtanom dinamikom i sigurna sam da ćemo na završnoj konferenciji imati odlične rezultate da vam pokažemo, rekla je Dragana Kuprešanin.

Milenko Čučković, član Gradskog veća istakao je da je Evropska unija, u saradnji sa implementacionim partnerom, Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS, izdvojila 27 miliona dinara za program “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”.

U okviru ovog programa, u februaru grad Pančevo je aplicirao za sredstva i u julu 2021. godine odobren nam je projekat “Odskočna daska” odnosno “Stepping stone”. Grad Pančevo je iskoristio priliku da putem donacije iz ovog programa obezbedi sredstva za potrebe rešavanja pitanja stambenog zbrinjavanja i aktivne socijalne inkluzije za 13 ugroženih porodica sa teritorije grada Pančeva (sa oko 42 člana njihovih porodica). Prijava na konkurs je pripremljena u odličnoj saradnji sa Centrom za socijalni rad Solidarnost Pančevo i Društvom za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa iz Pančeva. Pri apliciranju smo se opredelili za ciljne grupe čije potrebe vrlo dobro poznajemo, koje pratimo i pomažemo putem različitih vidova socijalnih davanja, a za koje nismo iz drugih fondova obezbeđivali stambena rešenja (kao što su to izbeglice i rasaljena lica i mladi koji napuštaju hraniteljske porodice), istakao je Milenko Čučković.

Tatjana Medić prezentovala je glavne ciljeve, projektne aktivnosti i dinamiku.

Jasna Vujičić je predstavila prvi Javni poziv za izbor korisnika koji je objavljen 24. septembra, a Stanče Matović govorila je o radu Udruženja i istakla veliki značaj koji ovaj sveobuhvatni projekat projekat ima.

Javni poziv za izbor korisnika koji će dobiti pakete pomoći otvoren je do 25. oktobra. Objavljen je na sajtu grada Pančeva (www.pancevo.rs) i Centra za socijalni rad „Solidarnost“ (www.csrpancevo.rs), kao i na oglasnim tablama u obe institucije.