Kultura

Udruženje književnika Srbije i NIU Libertatea potpisali protokol o saradnji

PANČEVO – U prostorijama NIU „Libertatea“ u Pančevu, potpisan je Protokol o saradnji između ove Novinsko-izdavačke kuće i Udruženja književnika Srbije.

Protokol su u ime ovih institucija potpisale Mariana Stratulat, direktorka NIU „Libertatea“ i Gordana Vlajić, zamenica predsednika Udruženja književnika Srbije.

Imajući u vidu decenijsko uzajamno poštovanje i saradnju rumunskih i srpskih književnika, Protokol potencira dalju afirmaciju multikultiralnosti, kao i osmišljavanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva, jačanja kulturnih, obrazovnih, književnih, nacionalnih, moralnih, verskih i drugih vrednosti rumunskih i srpskih čitalaca, književnika, kulturnih poslenika i javnog mnjenja.

Ovaj Protokol podrazumeva i zajedničko učestvovanje na konkursima od lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja radi realizacije obostrano afirmativnih ciljeva u oblasti promocije srpske i rumunske književnosti.

Već prilikom potpisivanja Protokola, iskristalisalo se nekoliko predloga o saradnji.

„Prioroteti su osmišljavanje i realizacija projekata koji će dati šansu mladima“, rekao je dr Valentin Mik, urednik u „Libertatei“, predloživši raspisivanje konkursa za mlade iz Srbije koji pišu poeziju na srpskom ili na rumunskom jeziku, nakon kojeg bi bila objavljena dvojezična knjiga sa pobedničkim pesmama, a koja bi se promovisala u srednjim školama i na fakultetima na kojima se izučavaju srpski ili rumunski jezik i književnost.

Nakon što ova inicijativa bude i proceduralno i legitimno odobrena, realno bi bilo očekivati prvu zbirku do kraja ove godine.

Direktorka Mariana Stratulat, koja je inače višestruko nagrađivan pisac kao i prevodilac, dala je predlog i za prevod pesama nekog od savremenih srpskih književnika, člana UKS-a, na rumunski jezik što bi bio nastavak aktivnosti ove Novinsko-izdavačke kuće koja, pored ostalog, veoma amgažovano radi na uzajamnom predstavljanju rumunske i srpske književne kulture.

Tekst: G.V.
Foto: NIU Libertatea