DruštvoNaslovnaTurizam

Park prirode Ponjavica nastanjuje 40 vrsti ptica (VIDEO)

Park prirode „Ponjavica“ nalazi se u Južnom Banatu, na obodu Pančevačke depresije, udaljen svega oko 15 km od Pančeva, a prostire se na teritoriji dva naseljena mesta, Omoljice i Banatskog Brestovca.

Park prirode obuhvata srednji tok Ponjavice koji ima očuvane karakteristike vodotoka ravničarskih predela i priobalne ostatke vlažnih staništa. Vodotok sa svojom okolinom predstavlja pribežište raznim vrstama biljaka i životinja čija su staništa uništena regulacijom voda.

Ponjavica (foto: N.S.)

Površina ovog parka je oko 300 hektara a zaštitna zona oko Ponjavice iznosi oko 600 hektara.

Parkom prirode Ponjavica je proglašena 1995. godine a kategorisana je III kategorijom zaštite. Najveća površina parka prirode pripada III kategoriji ali su prisutne i I i II.

Kao najvrednije područje ovog parka u smislu zaštite smatra se ostrvo površine nešto manje od 1 hektara u Omoljičkom delu parka.

Krajem 2015. godine Skupština grada Pančeva poverila je upravljanje parkom prirode „Ponjavica“ – JKP „Zelenilo“ Pančevo.

Dužina toka Ponjavice koji je pod zaštitom iznosi oko 10 km. Ambijentalnu odliku parka prirode Ponjavica karakteriše jedinstvenost stalne vodene površine i kontrast strme leve i niske desne obale koje omeđuje korito reke sa mozaičnim rasporedom biljnih zajednica vodenog, barsko-močvarnog i šumskog tipa vegetacije.

Poseban kvalitet ovom tipu ekosistema daje prostorna smena šumskog zelenila, žbunastih drveća i grmlja, stabala voćkarica, kao i neposredna blizina dva naselja i postojeće vikend zone. Ova raznovrsnost predstavlja potencijal za razvoj turističke ponude, posebno sa rekreativnog i edukativno-ekološkog aspekta.

Poseban pečat bogatstvu prirodnih pojava Ponjavice daje prisustvo „vrulja“ odnosno izdani duž leve obale vodotoka. One održavaju konstantan kvalitet vode i sprečavaju delimično zaleđivanje vode.

Ponjavica je dom više retkih biljnih i životinjskih vrsta

Ponjavica je dom mnogim biljnim i životinjskim vrstama, od kojih su neke izuzetno vredne i pod zaštitom su države. Strogo zaštićene biljne vrste su mala resina, vodena paprat a zaštićene: šiljata oštrica, Tabernemontanova zuka, žabokrečina,…

Kada su životinjske vrste u pitanju izuzetno retka kod nas je Južnobanatska vrsta mrava koja naseljava otvorena peščarska staništa pored reka koja su povremeno plavljena.

Ponjavica (foto: N.S.)

Strogo zaštićena vrsta ribe je zlatni karaš a među sisarima – vidra.

Jedna od najvećih vrednosti ovog parka prirode jeste upravo obilje raznih vrsta ptica od kojih su neke pod zaštitom.

One su najčešće skrivene od očiju posetilaca, zbog čega je JKP „Zelenilo“ izgradilo osmatračnicu koja omogućava nesmetano posmatranje ptica i drugih vrsta ne ugrožavajući njihove aktivnosti preteranim približavanjem staništu.

Ponjavica je posebno važna zbog prisustva mešovite kolonije čaplji, zatim ždrala, barskog petlovana, eje močvarice, belobrke čigre i drugih.

Tokom zimskih perioda severni i severoistočni vetrovi donose dugotrajne kiše a leti iznenadne pljuskove. Takvi klimatski i reljefni uslovi omogućavaju opstanak brojnim biljnim i životinjskim vrstama koje spadaju u red ugroženih i nalaze se na listi Crvene knjige ugroženih vrsta.

Reka Ponjavica pripada Crnomorskom slivu i u njoj živi 20 vrsta riba koje pripadaju familijama Esocidae, Cyprinidae i dr. Pored 100 biljnih vrsta područje parka nastanjuje i 40 vrsta ptica i to posebno gnezdarica ali i jastreb, kormoran, kao i zaštićene životinjske vrste lasica i tvor.

Relativno blizu grada sa mnogobrojnim mestima za odmor i rekreaciju predstavlja pravo mesto za opuštanje a posebno pogoduje ribolovcima i predstavlja jedan od najboljih područja za pecaroše u neposrednoj blizini. Posebno je pogodno područje za ekološko-obrazovni poligon. Kretanje motornim čamcima po jezeru nije dozvoljeno.