DruštvoNaslovna

Kruševac: Potpisan memorandum o razumevanju o zaštiti jezera Ćelije

U Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu 6. februara je potpisan Memorandum o razumevanju na zaštiti i održivom korišćenju jezera Ćelije između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac.

Memorandum su potpisali gradonačelnica Jasmina Palurović i predsednici opština Brus – Milutin Jeličić, opštine Blace – Milan Ćurčić i opštine Aleksandrovac – Jugoslav Stajkovac.

Memorandum o razumevanju ima za cilj da ukaže na zajednički budući pravac delovanja učesnica, kao i da naglasi potrebu da se postepeno, uz međusobno razumevanje i uvažavanje, a prema detaljnijem Akcionom planu koji će biti naknadno usvojen, ide ka rešavanju pitanja od značaja za sveobuhvatno održivo upravljanje akumulacijom Ćelije i vodnim resursima.

Pored dugoročne perspektive Memorandum o razumevanju obuhvata i više konkretnih aktivnosti koje će učesnice sprovoditi u kratkom vremenskom periodu.

Prisutne je pozdravila gradonačelnica Jasmina Palurović, ističući značaj rešavanja višegodišnjeg problema zagađenja jezera Ćelije, ali i izrade strategije integralnog upravljanja otpadnim vodama.

Okvir za prečišćavanje otpadnih voda u reonu akumulacije Ćelije će činiti postrojenja i prateća infrastruktura za prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim samoupravama.

Kako je izjavio načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, Memorandum o razumevanju se naslanja na zaključke Saveta RUO o formiranju Regionalnog koordinacionog tela za zaštitu životne sredine i usvajanju Nacrta sporazuma o zaštiti i održivom korišćenju jezera između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac.

Memorandumom o razumevanju preciznije se reguliše praćenje ukupnih prirodnih procesa u reonu, izrada jedinstvene baze podataka, praćenje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće infrastrukture, definisanje opcija za upravljanje…

Lokalne samouprave formiraće Radnu grupu koja će usko sarađivati sa Republičkom direkcijom za vode, nadležnim ministarstvima i drugim organima. O tome je detaljnije govorila Dobrila Kujundžić iz Republičke Direkcije za vode.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština obratio se generalni sekretar Đorđe Staničić, kao predstavnik organizacije koja u saradnji sa Švedskom asocijacijom regiona i opština i uz pomoć Vlade Švedske, sprovodi program „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU – druga faza“.

Inače, iz IPA fondova obezbediće se sredstva za izgradnju dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (u Brusu i Blacu) koja bi trebalo da budu izgrađena do 2020. godine.

U nastavku je održana radionica na temu investicija u oblasti upravljanja otpadnim vodama, u kojoj su učestvovali i eksperti iz Švedske.