InformacijeNaslovna

Banatski Karlovac: obaveštenje građanima o izvođenju gađanja

Policijski službenici Policijske uprave u Pančevu će izvoditi gađanje na strelištu „Banatski Karlovac“ u Banatskom Karlovcu.

Gađanje će se izvoditi u ponedeljak, 18. marta, na prostoru Strelišta „Banatski Karlovac“ u Banatskom Karlovcu, na lokaciji „Pozajmište peska“, koja se nalazi između naseljenog mesta Banatski Karlovac i vikend naselja Devojački Bunar.

U vremenu od 8 do 16 časova, na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega.

Strelišni prostor, u kojem će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima, tablicama sa natpisom: “Ne idi dalje-gađa se“ i obezbeđen stražarima.