DruštvoNaslovna

Vlada APV utvrdila predloge o donošenju prostornih planova za Park prirode Ponjavica, Pašnjake velike droplje i pruge od Subotice do Baje

Pokrajinska vlada je na sednici 31. jula utvrdila predloge pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Park prirode Ponjavica.

On se svrstava u zaštićena prirodne dobra na teritoriji Grada Pančeva.

Utvrđen je i predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Pašnjaci velike droplje.

Izrada i donošenje prostornih planova zaštićenih prirodnih dobara u skladu je sa prioritetima Pokrajinske vlade u oblasti očuvanja i zaštite prirode i ekosistema, kao i njihovog održivog razvoja, navodi se na zvaničnom sajtu.

Park prirode Ponjavica karakteriše banatska istoimena rečica i po raznovrsnosti prirode ovaj predeo predstavlja potencijal za razvoj turističke ponude, posebno sa rekreativnog i edukativno-ekološkog aspekta.

Specijalni rezervat prirode Pašnjaci velike droplje, koji obuhvata prostor u opštinama Kikinda i Novi Kneževac, prema tromeđi sa Mađarskom i Rumuniji, nalazi se pod snažnim uticajem čovekovih aktivnosti i prirodnih procesa, koji su izazvali drastičan pad populacije velike droplje, koja je uvrštena u listu najugroženijih vrsta na planeti (IUCN Red List) i strogo je zaštićena u Srbiji.

Prostornim planom će se regulisati adekvatne mere i aktivnosti, koje će doprineti smanjenju negativnih uticaja i očuvanju poslednjeg utočišta ove vrste u našoj zemlji.

Na sednici je utvrđeni i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica sa Mađarskom, u pravcu Baje.

Za realizaciju ove odluke i završetak izrade Prostornog plana planiran je novac iz projekta prekogranične saradnje DKMT regije finansiranog od strane EU IPA fondova u iznosu od 90.000 EUR. U okviru „Interreg – IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija“ realizuje se projekat DREAM railway, koji ima za cilj izradu projektno-tehničke dokumentacije za deonicu pruge Subotica – Baja, dužine 58,42 kilometra.

Realizacijom ovog projekta biće kompletirana projektno-tehnička dokumentacija za celu prugu Segedin – Subotica – Baja (97,65 km), čime će biti stvoreni uslovi za izgradnju pruge.