DruštvoNaslovna

Pančevo: Održan stručni skup “Nacrt Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027”

Stručni skup “Nacrt Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva za period od 2020. do 2027. godine” održan je u Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva.

Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike pozdravio je prisutne i poželeo im dobrodošlicu u grad Pančevo.

Osnovni akcenat socijalne zaštite i dalje će biti na najosetljivijim kategorijama stanovništva. S fokusom na starija lica, na decu, mlade, osobe s invaliditetom, Rome. Nivo socijalne zaštite u Gradu Pančevu je inače na visokom nivou, jer je Grad u budžetu za ovu godinu izdvojio 389 miliona dinara, rekao je Milenko Čučković.

Tatijana Grnčarski, direktorka Pokrajinskog zavod za socijalnu zaštitu, takođe se obratila učesnicima skupa.

Ključne nalaze evaluacije Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva za period 2014-2018. godine prezentovala je Nataša Milić Teofilović, iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, dok je o Preporukama za izradu novog planskog dokumenta u oblasti socijalne zaštite govorila Anđelija Đolović, takođe iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

 

Suzana Jovanović, koordinatorka Tima za izradu Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godine predstavila je Nacrt Strategije, ciljeve, mere i aktivnosti i objasnila šta će to značiti za korisnike.

To znači da će se postojeće usluge unaprediti, da se ide ka tome da se formira posebna ustanova za socijalne usluge, jer to omogućuje da usluge budu kvalitetnije, efikasnije, brže dostupne, lakše dostupne za korisnike. Da se naravno teritorijalno pokrije, jer u naseljenim mestima se dosta promenila struktura stanovništva, tako da određene usluge su sada potrebne i u naseljenim mestima, rekla je između ostalog Suzana Jovanović.

Naredna Strategija socijalne zaštite u Pančevu važiće za period od 2020. do 2027. godine, i možda će naknadno biti izmenjena ukoliko u međuvremenu propis o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru bude ukinut.

 

 

Nacrt strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godine izlažen je na javnu raspravu na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva http://www.pancevo.rs/, do 7. decembra 2019. godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godine, za vreme trajanja Javne rasprave, elektronskim putem na meil: javnarasprava.soczast@pancevo.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Trg kralja Petra I, broj 2-4 Pančevo, neposredno putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva.