NaslovnaSport

Pančevo raspisalo konkurs za finansiranje sporta u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Pančeva raspisao je javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u Gradu Pančevu za 2021. godinu.

Kao i ranijih godina, i ovim pozivom sufinansiraće se segmenti Predškolski i školski sport; Sportska rekreacija; Sport osoba sa sa invaliditetom; Takmičarski sport; Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva; Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo i Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2021. godini.

Ciljevi raspisivanja ovog poziva su: podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom; unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo; promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila; podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva; podržavanje rezultata vrhunskog sporta; promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija i promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grad Pančevo.

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2021. godinu je do 31. decembra 2020. godine.

Tekst konkursa i neophodni formulari objavljeni su na sajtu Grada Pančeva.