DruštvoNaslovna

Mašinska škola Pančevo opremila kabinete za praktičnu nastavu uz pomoć lokalne samouprave

Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje i Milenko Čučković, član Gradskog veća za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, posetili su Mašinsku školu Pančevo, koja je jedna od škola koje su dobile sredstva po Konkursu za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave.

Članove Gradskog veća je u Mašinskoj školi dočekao direktor Nenad Dojčinović i pokazao im kabinet sa novim računarima koji je opremljen zahvaljujući ovom konkursu.

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Pančeva predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja. Akcionim planom se utvrđuju prioriteti, ciljevi i mere za unapređenje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti na teritoriji grada Pančeva. Utvrđeni ciljevi i prioriteti postižu se sprovođenjem mera aktivne politike zapošljavanja. Akcionim planom predviđeni su programi i mere aktivne politike zapošljavanja od kojih je jedna i Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave.

Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje naglasila je da se, kao i prethodnih godina, u škole ulaže, posebno kada je u pitanju tekuće održavanje, pre svega ono što je neophodno za zdravstveno-higijenske uslove dece, zaposlenih i naravno roditelja.

Najčešće je bila u pitanju sanacija toaleta i mokrih čvorova. Rađene su i vodovodne i kanalizacione instalacije koje su dotrajale. Mi sukcesivno izdvajamo za škole u skladu sa potrebama, jer mnoge potrebe se i u toku godine pojave, dok se mnoge detektuju ranije. Prošle godine je izdvojeno oko 15 miliona za tekuće održavanje. Što se tiče Mašinske škole, ona je među prvima u Srbiji uvela dualno obrazovanje. U ovoj 2020/21. godini ima 90 učenika po dualnom obrazovanju. Grad pomaže u saradnji sa partnerima Mašinsku školu, kako bi naši učenici odmah po završetku školovanja imali posao u struci. Ove godine je novina četvorogodišnji smer – mehatroničar po dualnom obrazovanju, rekla je Tatjana Božić.

Milenko Čučković, član Gradskog veća za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike rekao je da Grad nastoji da unapredi školstvo, tako da u okviru svih mera koje Grad ima, postoji i mera konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta za praktičnu nastavu.

Što se tiče grada Pančeva, u prošloj godini smo sproveli sedam mera i Grad je za tu namenu opredelio 14.476.000 dinara. Cilj nam je pre svega da smanjimo nezaposlenost. Za Mašinsku školu „Pančevo“ smo u prošloj godini opredelili sredstva za nabavku računara. Želim da naglasim da je Grad Pančevo i ove godine opredelio sredstva u budžetu, tako da i druge škole koje prošle godine nisu dobile sredstva mogu se nadati sredstvima u vezi sa unapređenjem izvođenja praktične nastave, ali i dualnog obrazovanja i samim tim smanjenja broja nezaposlenih na području grada Pančeva, rekao je Čučković.

 

 

Direktor Nenad Dojčinović rekao je ovom prilikom da je Mašinska škola zahvaljujući konkursu koji je grad raspisao dobila 250.000,00 dinara za nabavku novih računara.

Time smo osavremenili jedan od kabineta i tako omogućili učenicima da steknu odgovarajuća znanja i da napreduju i rade na novim programima. Te računare ne koriste samo učenici prvog razreda za računarstvo i informatiku, već ih koristimo i za rad u auto-kedu i za rad učenika viših obrazovnih profila. To su profili i koji su po dualnom modelu i po standardnom modelu školovanja, ali svi oni imaju pogodnost ka zapošljavanju ili ka daljem školovanju. Saradnja sa Gradom je odlična i ova sredstva su nam mnogo pomogla kako bismo unapredili rad škole, rekao je Dojčinović.

Konkurs će biti raspisan uskoro, najkasnije za mesec dana, početkom marta. Za škole je izdvojeno kao i prošle godine 500 hiljada dinara.