DruštvoNaslovna

Osniva se Savetovalište za porodicu na nivou Vojvodine

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva, pokreće na nivou AP Vojvodine Savetovalište za porodicu pod nazivom “Nemoj da budeš sam/a”.

U periodu od marta do decembra 2021. godine uspostaviće se Savetovalište na pokrajinskom nivou radi pružanja adekvatnih i pravovremenih informacija i saveta porodicama dece i odraslih osoba sa intelektualnim invaliditetom o njihovim pravima i načinima ostvarivanja prava, kao i kroz pružanje psihološke i defektološke podrške.

Svi zainteresovani se mogu obratiti Savetovalištu od 1. aprila na telefon 021/444-219 radnim danima u periodu od 10 do 12 časova, a dobiće odgovor u roku od 24 sata.

Kroz multidisciplinarni pristup rešavaće se problemi porodica odnosno osoba sa intelektualnim invaliditetom, pomoći da se savladaju prepreke sa kojima se porodice i osobe sa intelektualnim invaliditetom suočavaju u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i drugim relevantnim oblastima, objasnila je Sanja Beli iz Udruženja za MNRO Pančevo.

Savetovalište će pružati savetodavno-obrazovnu i informativnu podršku u ostvarivanju prava osoba sa intelektualnim invaliditetom u cilju osnaživanja radi uključivanja u sve oblasti društvenog života.

Takođe, Savetovalište će ostvariti saradnju sa institucijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, civilnim sektorom kako bi pružilo konsultativnu podršku profesionalcima u ovim sistemima i radilo na unapređenju međusektorske saradnje u podršci osobama sa intelektualnim invaliditetom i njihovim porodicama.

Usluge Savetovališta su namenjene svim porodicama i pojedincima (roditeljima, starateljima, hraniteljima, srodnicima i osobama sa intelektualnim invaliditetom) koji imaju potrebu za podrškom.

Za više informacija obratite se telefonom na broj 021-444-219 ili pišite na mejl mnro.voj@gmail.com.