DruštvoNaslovna

CIP radi Prethodnu studiju opravdanosti sa generalnim projektom autoputa E-70, deonica: Pančevo – Vršac – granica sa Rumunijom

Javno preduzeće Putevi Srbije donelo je danas Odluku da Ugovor o javnoj nabavci usluga – Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom autoputa E-70, deonica: Pančevo – Vršac – granica sa Rumunijom, dodeli Saobraćajnom institutu CIP doo Beograd.

Saobraćajni institut CIP je za ovaj posao ponudio cenu od 69.500.000 dinara bez Poreza na dodatu vrednost.

Prema oceni Komisije, ponuda CIP je prihvatljiva, ne postoji osnov za isključenje privrednog subjekta i ispunili su sve kriterijume za kvalitativan izbor zahtevane Konkursnom dokumentacijom.

Cilj izrade dokumentacije je procena ekonomskih i društvenih potencijala razvoja saobraćajne veze sa Rumunijom kroz izgradnju dela autoputa od Pančeva, preko Vršca, do granice.

Buduća trasa puta predstavlja nastavak buduće obilaznice oko Beograda (Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok – Vinča – Pančevo) i predstavljaće najkraću drumsku vezu Rumunije, preko Srbije i Crne Gore sa koridorom 10 i sa južnom Italijom i Albanijom, odnosno sa Sredozemnim basenom.

U unutrašnjem saobraćaju auto-put će povezivati privredu južnog Banata sa Beogradom, centralnim regionima Srbije, Crnom Gorom i Lukom Bar.

Planska dokumentaciju za novi auto-put i mrežu saobraćajnica treba da obuhvati izradu vremenskih preseka, temu planiranja transportnog sistema, opšti plan prostornog nivoa u odnosu ka Srbiji i Evropi, i plan gravitacionog područja koji se odnosi na regione i opštine.

Na osnovu ove planske dokumentacije, kojom će biti definisan mogući prostor koridora, biće izrađen generalni projekat, koji će dalje utvrditi deonice, kao i faznost izgradnje.

I Rumunija ide u korak sa Srbijom

Analizom studije izvodljivosti za međunarodni pravac Temišvar – Moravica, u Rumuniji je odabrana konačna trasa ove deonice duge 70 kilometara, saopštio je rumunski ministar saobraćaja Katalin Drula još marta ove godine, a preneo portal Economica.

Druga faza studije izvodljivosti, koja uključuje geotehničke, arheološke, topografske i studije životne sredine, trebalo bi da počne na proleće sledeće godine.

Sada mogu početi terenska istraživanja i detaljno projektovanje. U okviru projekta istraženo je 11 varijanti trasa, koje su povrgnute višekriterijumskoj analizi, na osnovu ekonomskih i ekoloških normi, rekao je Drula.

Prema rečima rumunskog ministra saobraćaja izabrana je “varijanta 5”.

Varijantom 5 predlažena je ruta koja se odvaja od puta A1 u području opštine Remetea Mare, nastavlja do južnog dela Temišvara, odnosno naselja Đirok, gde je u planu gradnja pristupne saobraćajnice. Odatle se trasa nastavlja prema jugu, obuhvatajući mesta Žebel, Nemačku Stamoru i Moravicu, do granice sa Srbijom, objasnio je Drula.

Rumunska Nacionalna kompanija za upravljanje putnom infrastrukturom potpisala je prošle godine ugovor za studiju izvodljivosti autoputa Temišvar – Moravica, koji će se nastaviti preko Vršca do Pančeva. Vrednost ugovora je oko 1.8 miliona eura.