DruštvoNaslovna

Sanitarna deponija u Pančevu biće regionalnog karaktera

Sanitarna deponija u Pančevu nalazi se 14 km od grada Pančeva i 7 km od naseljenog mesta Dolovo. Deponija je udaljena oko 2 km od Opštinskog puta broj 5 Pančevo – Dolovo i do deponije se dolazi pristupnim putem – lokalnom saobraćajnicom.

Deponija je projektovana za odlaganje komunalnog čvrstog otpada i neopasnog otpada. Na deponiji u Pančevu izgrađena je Ia faza od ukupno tri faze i planirana je dalja fazna izgradnja i to: za odlaganje otpada I, II i III faza – svaka sa podfazama a i b, kao i fazna izgradnja planiranih sadržaja i postrojenja na deponiji.

 

 

Mišo Marković, direktor JKP „Higijene“ podseća da se kompleks sanitarne deponije sastoji iz tri funkcionalne faze:
– Zona servisnih i infrastrukturnih objekata,
– Zona deponovanja otpada,
– Zaštitna zona

Ugrađen je drenažni sistem za sakupljanje procednih voda. Glavna uloga drenažnih sistema za procednu vodu je sakupljanje vode sa operativnih sektora tela deponije i njen odvod kroz crpni šaht prvo u kompezacioni bazen kao rezervoar za procednu vodu, a iz njega u lagune na tretman aeracijom, kaže Mišo Marković.

 

 

Prema Markovićevim rečima, izgradnja Nove sanitarne deponije bila je neophodna zbog blizine stare centru grada, ali i reci Tamiš, koja je postala prezasićena.

Odgovornom politikom Srpske napredne stranke rešen je decenijski problem i Sanitarna deponija je počela sa radom u novembru 2015. godine. JKP „Higijena“ sakuplja i odnosi otpad iz Pančeva, Starčeva i Dolova. Dnevna količina sakupljenog otpada je od 80 do 100 tona, samo u gradu, napominje Marković.

Sanitarna deponija biće regionalnog karaktera kažu nadležni u „Higijeni“ i omogućiće razvoj sistema upravljanja otpadom, zatvaranje stare deponije, kao i zatvaranje smetlišta u selima.