DruštvoNaslovna

Počinju radovi na parternom uređenju gradskog parka u Pančevu

U Gradskom parku u Pančevu počeli su radovi na parternom uređenju. Tim povodom direktor Javnog komunalnog preduzeća “Zelenilo” Danilo Bjelica, Boban Đurđev, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove i Đurica Resanović, sekretar Sekretarijata za investicije, održali su konferenciju za novinare povodom izvođenja radova u Gradskom parku i sve češćih zlonamernih špekulacija o “seči drveća”.

Povodom rekonstrukcije Trga kralja Petra Prvog, a na inicijativu Gradske uprave grada Pančeva, JKP Zelenilo je angažovalo Šumarski fakultet, kao referentnu ustanovu, radi analize zdravstvenog stanja stabala na ovoj lokaciji. Imajući u vidu specifičnost same lokacije, reč je o najprometnijem parku okruženom obrazovnim, zdravstvenim i institucijama kulture, sa velikom frekvencijom najmlađih, ukršteno je više tehnika analize radi što preciznijih podataka-vizuelna,tomografija i rezistografija, rekao je Danilo Bjelica.

U Izveštaju Šumarskog fakulteta, dodaje Bjelica, prepoznato je da pretnju za prolaznike i materijalna dobra predstavlja trinaest stabala koprivića i tri lipe na na samom Trgu Kralja Petra Prvog.

 

Danilo Bjelica, direktor JKP „Zelenilo“ Pančevo

Sagledavši sve ove informacije, JKP Zelenilo Pančevo, uz podršku Gradske Uprave grada Pančeva, odlučilo je da, u što kraćem roku, zameni sporna stabla odraslim sadnicama drvorednog obima. Na osnovu tog izveštaja, koje je izradila ova državna referentna ustanova, došli smo do saznanja da je 16 stabala u potpuno degradiranom stanju i da je apsolutno potrebna njihova zamena. Mi smo se za to pripremili i spremili smo nova stabla koja će biti izuzetno kvalitetna, velika, velike drvoredne sadnice. Pored pomenute zamene bolesnih stabala zdravim i mlađim, posadićemo i dodatne sadnice u cilju povećanja procenta zelenog fonda na ovoj lokaciji, što je već godinama cilj našeg preduzeća u okviru borbe za što zdraviju životnu sredinu, objasnio je Bjelica.

Gradski Sekretarijat za investicije uputio je Sekretarijatu za inspekcije poslove zahtev za zamenu stabala u Gradskom parku, u ulicama Masarikova i Vojvode Živojina Mišića.

Na osnovu izveštaja i celokupne analize stanja stabala Šumarskog fakulteta i u dogovoru sa JKP Zelenilo ustanovljeno je koja stabla je potrebno zameniti. Bolesna su i sklona padu. Dali smo nalog za zamenu stabala. Realno, postoji opasnost po život i zdravlje korisnika Gradskog parka. S obzirom da se trenutno vrše radovi u parku, a i da je vreme jesenje sadnje, pravi je trenutak za zamenu stabala. Rok za izvršenje rešenja je 60 dana, objasnio je Boban Đurđev, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove.

 

Boban Đurđev, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Pančeva

 

Đurica Resanović, sekretar Sekretarijata za investicije Gradske uprave grada Pančeva, govorio je o dinamici radova u Gradskom parku.

Ugovoreni su radovi na izradi tehničke dokumentacije za parterno uređenje rekonstrukcije javnog osvetljenja, a JKP “Vodovod i kanalizacija” je pripremilo kompletnu tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju vodovodne instalacije, kišne i fekalne kanalizacije. Ti radovi su izvođeni do sada, završeni su u samom parku, trenutno je ostalo da se radi vodovod u Masarikovoj ulici i na proleće ćemo krenuti sa radovima u Ulici Živojina Mišića. To je ceo obuhvat radova. Danas počinju radovi na parternom uređenju, pošto je ishodovano rešenje i odobrenje uz izvođenje radova i prijava radova i danas kreću radovi na iskopu za novo javno osvetljenje koje će biti u parku. Radovi su kao što je bilo ovde u Njegoševoj ulici, na delu parka kod Gradske uprave i na spoju sa Njegoševom ulicom. Zelene površine ostaju. Znači bilans površina, da tako kažem, između popločanog i zelene površine ostaje isti, čak će biti i više zelenila, izjavio je Đurica Resanović.

Druga faza rekonstrukcije centralnog gradskog jezgra u Pančevu, zapravo je nastavak radova na uređenju platoa ispred Gradske uprave, pokrenutih još 2016. godine. Vrednost radova u drugoj fazi uređenja centralnog gradskog jezgra iznosi 134.886.000 dinara sa PDV. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana. Radovi obuhvataju površinu od 9.777 kvadratnih metara.

Gradski park je izgrađen početkom osamdesetih godina 20. veka i nije se dodatno uređivao, osim 2016. godine. Ovom rekonstrukcijom Gradski park dobiće novi izgled, a centralni deo grada, na potezu od Gradske uprave do kraja Njegoševe ulice postaće funkcionalna celina, sa proširenom pešačkom zonom sa još više zelenila.