AktuelnoDruštvoNaslovna

Pančevo s pet projekata konkuriše kod Uprave za kapitalna ulaganja

Gradsko veće na današnjem zasedanju dalo je saglasnost da Pančevo učestvuje na pet konkursa koja je raspisala Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Rok za podnošenje projektne dokumentacije je 30. januar.

Kako je obrazložila Maja Vitman, gradska menadžerka i predsednica Komisije za vrednovanje projektnih ideja, u pitanju su konkursi za sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda, zatim u oblasti saobraćajne infrastrukture, u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao i u oblasti razvoja sporta.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine. Prema uslovima konkursa jedinice lokalne samouprave mogu podneti samo jednu prijavu. Sekretarijati su 22. januara obradili materijal i uputili komisiji za vrednovanje projektnih ideja u vezi s pripremom predloga interresorsnih projekata sa kojima se aplicira na konkursu domaćih i stranih izvora finansiranja. Po pitanju ovih projekata komisija je dala pozitivno mišljenje, rekla je Vitman.

Na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja Pančevo će konkurisati s projektom „Izgradnja trotoara pored saobraćajnica 7. nova i Crepajski put, u Severnoj industrijskoj zoni u Pančevu“.

Cilj ovog projekta je podsticanje uslova za poslovanje i privredne kapacitete jedinica lokalne samouprave. Prema projektno-tehničkoj dokumentaciji ukupna vrednost ovog projekta 40.211.404 dinara sa PDV-om. AP Vojvodina bi finansirala 80% od vrednosti projekta što je 32.169.123 dinara, a učešće grada je 20% odnosno 8.042.280 dinara, rekla je Vitman.

 

Gradsko veće Pančevo

 

Na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda Pančevo će konkurisati s projektom „Izgradnja potamškog kolektora – III faza“.

Uslovi su isti kao i za prvi javni poziv. Cilj projekta je izgradnja treće faze Potamiškog kolektora sa pripadajućom infrastrukturom. Na osnovu projekte dokumentacije dostavljene od JKP Vodovod i kanalizacija vrednost projekta je 178.543.353 dinara s PDV-om. Nešto je drugačija visina učešća u odnosu na prvi poziv, odnosno učešće Uprave za kapitalna ulaganja bi bilo 48,17%, odnosno 86 miliona dinara, a učešće grada 51,83% odnosno 92.543.353 dinara. Uprava za kapitalna ulaganja je već sufinansirala drugu fazu potamiškog kolektora, Grad je finansirao prvu fazu u potpunosti, a ova faza bi praktično bila završetak kompletne investicije, obrazložila je Maja Vitman.

Na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja Pančevo će konkurisati s projektom „Rekonstrukcija kotlarnice u OŠ Žarko Zrenjanin u Banatskom Novom Selu“.

Cilj projekta je podsticanje i stvaranje uslova za rad ustanove. Vrednost projekta je 15.934.262 dinara s PDV-om. Uprava za kapitalna ulaganja bi sufinansirala 80% vrednosti projekta odnosno 12.747.409 miliona dinara, dok bi Grad učestvovao s 20% vrednosti odnosno 3.186.852 dinara, rekla je Vitman.

Na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture Pančevo će konkurisati s projektom „Rekonstrukcija saobraćajnice sa infrastrukturom Ulice Josifa Marinkovića u Pančevu“.

Cilj projekta je podsticanje i stvaranje uslova za obezbeđivanje stabilnosti, sigurnosti i dugoročnosti odvijanja saobraćaja u Ulici Josifa Marinkovića. Vrednost projekta je 63.892.081 dinar s PDV-om. Učešće AP Vojvodine u iznosu od 80% biće 51.113.665 dinara ukoliko projekat bude prihvaćen, a Grad će učestvovati s 20% vrednosti projekta odnosno 12.778.416 dinara, obrazložila je Maja Vitman.

Na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta Pančevo će konkurisati s projektom „Rekonstrukcija sportskog terena u OŠ Đura Jakšić u Pančevu“.

Napomenula bih da je grad izdvojio pet miliona dinara za prvu fazu radova koja se odnosi na izmeštanje hidrantske i gasne mreže i prvog sloja asfalta na sportskom terenu. Ovaj projekat bi bio nastavak radova i omogućio bi se završetak radova na sportskom terenu kako bi bili pušteni u funkciju, jer OŠ Đura Jakšić ima nepristupačno dvorište i nije bezbedno da deca sada borave u njemu. Cilj projekta je, pored obezbeđivanja osnovnih stvari jeste podsticanje i stvaranje uslova za razvoj sporta, promociju sporta i organizaciju takmičenja. Vrednost projekta je 12.325.440 dinara s PDV-om. Planirano učešće Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je 80% vrednosti odnosno 9.860.352 dinara, a grada Pančeva 20% odnosno 2.465.088 dinara, obrazložila je Vitman.

Nakon obrazlaganja svakog projekta pojedinačno Maja Vitman, gradska menadžerka, objasnila je da je neophodno da Gradsko veće ovlasti gradonačelnika Pančeva da potpiše potrebnu dokumentaciju u fazi samog konkurisanja kao i u fazi implementacije ako ovi predlozi budu odobreni od strane Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.