InformacijeNaslovna

Pančevo: podnesite zahtev za dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Majke koje su rodile treće ili četvrto dete imaju pravo na materinski dodatak koji se isplaćuje iz budžeta AP Vojvodine i potrebno je da podnesu zahtev za ostvarivanje tog prava.

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva povodom Odluke Skupštine AP Vojvodine o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete poziva sve porodice sa teritorije grada Pančeva u kojoj je majka nezaposlena, a koja je počev d 01. jula 2018. godine rodila treće ili četvrto dete da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete u Gradskom uslužnom centru grada Pančeva, shodno navedenoj odluci da o ovom pravu u prvom stepenu rešava opštinska, odnosno gradska uprava u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru u kancelariji 21.

Sve dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem ovog prava mogu se dobiti na telefon broj 013-308-802, a lice zaduženo za kontakt je Željka Nedić u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.