DruštvoNaslovna

Plandište najtransparentnija lokalna samouprava u Srbiji

Prema rezultatima ovogodišnjeg istraživanja indeksa transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji najbolje rangirana opština je Plandište.

U pitanju je istraživanje indeksa transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji koje je sprovela organizacija Transparentnost Srbija, a rezultati su predstavljeni 6. septembra u Medija centru u Beogradu.

Najveći izazov povećanju transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji predstavlja nepostojanje nacionalne politike koja bi se bavila tim pitanjem, ocenio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

On je predstavljajući indeks transparentnosti lokalnih samouprava istakao da se u odnosu na prethodno istraživanje iz 2015, rezultati nisu znatno promenili.

Prosečan indeks transparentnosti lokalnih samouprava je 40 od mogućih 100, dok samo šest opština u Srbiji ima indeks viši od 60“, istakao je Nenadić.

 

Predstavljanje rezultata u Medija centru Beograd (foto MC)

 

Prema rezultatima tog istraživanja, opština Plandište je najbolje rangirana sa indeksom 67, dok drugo mesto dele opština Paraćin i grad Novi Pazar sa ocenom 66. Najlošije rangirane su opština Smederevska Palanka sa indeksom 12, a slede Preševo sa 13 i Svilajinac sa indeksom 18.

Transaprentnost je veća u opštinama gde se izvršavaju zakonske obaveze, ali ni to ne garantuje da će se, na primer, dokumenta o javnim nabavkama naći na sajtovima opština – odnosno biti objavljeni, kazao je Nenadić.

Istraživanje koje je sprovedeno u 145 lokalnih samouprava i 25 gradskih opština pokazuje da je politička volja za transparentnošću najčvršća bila u Plandištu, gde građani na sajtu u velikoj meri imaju uvid u rad predstavnika opštine.

 

Goran Donevski, zamenik predsednika Opštine Plandište (foto MC)

 

Zamenik predsednika opštine Plandište Goran Donevski kazao je da je ta opština, u odnosu na prethodno istraživanje na kojem je zabeležila indeks 49, sada ocenjena sa 67 i dodao da je zbog rezultata istraživanja Transparentnosti Srbije sada jasno u kojim oblastima treba napredovati.

Lokalna samouprava je samo uprava koja je tu zbog građana, zbog javnosti i to mora biti vidljivo svakom ko se za to interesuje, kazao je zamenik predsednika opštine Plandište Goran Donevski.

Lokalne samouprave su uglavnom najbolje ocenjene u oblastima gde zakoni propisuju obavezu objavljivanja podataka kao što je slučaj sa javnim nabavkama.

Kako bi rad lokalnih samouprava bio vidljiviji, stručnjaci apeluju da izrađuju godišnje planove rada, da se podaci o nepokretnostima učine javnim, a da informacije od javnog značaja budu dostupnije građanima.