Некатегоризовано

SNS: Pančevu smo vratili ugled koji zaslužuje, u nedelju glasajte za listu broj 1

Predstojeći izbori su važni za naš grad i njegov dalji razvoj. Nakon perioda urušavanja i propadanja, doslednim sprovođenjem reformske i razvojne politike Srpske napredne stranke, Pančevu smo vratili ugled kakav zaslužuje.

Pančevo je danas ponovo privredno razvijen grad. Dovođenjem investitora i rastom javnih finansija stvoreni su preduslovi da realizujemo drugu stratešku fazu razvoja grada, sa do sada najvećim ulaganjima u putnu i komunalnu infrastrukturu, zdravstvo i druge oblasti od važnosti za život i rad građana.

Pančevo je dugo bilo sinonim za urušenu kuću s razorenim temeljima. Slika jednog devastiranog grada. Katanci na fabrikama, radnici na biroima, neuslovnim zdravstvenim ustanovama, zapuštene škole, ruinirani vrtići, propale ustanove kulture, loša infrastruktura bili su svakodnevica mnogih generacija koje su stasavale u ovom gradu. Pančevo je bio grad bez budućnosti.

Danas s ponosom možemo da kažemo da je Pančevo grad sa moćnom industrijom, novim radnim mestima, dobro mesto za život i rad. Pančevo je danas grad budućnosti za nas i našu decu.

Naš grad, poput kuće, počeli smo da obnavljamo od temelja. Izgradili smo sigurne temelje za budućnost naše dece. Ono što nije valjalo menjali smo, ono što treba gradimo.

U protekle četiri godine naporno smo radili da Pančevo postane ozbiljan grad koji se strateški razvija. Na našim vizijama planirali smo strategije, na osnovu njih sprovodili projekte, projekti su vizije pretočile u realnost.

Realnost je da je od 2016. do 2020. godine u gradu realizovano više od milijardu evra direktnih stranih investicija. Kroz prvi strateški prioritet u oblasti programa ekonomskog razvoja posvećeno smo radili na unapređenju poslovnog ambijenta. Infrastrukturno je opremljena Severna industrijska poslovna zona.

Prateći viziju predsednika Republike Srbije i predsednika naše stranke Aleksandra Vučića, uz dosledno vođenu ekonomsku politiku privukli smo investitore. Danas u Pančevu, na mestu gde je nekada bila zapuštena livada, investiraju najjače svetske kompanije. Samo tri kompanije ulažu više od 400 miliona evra. Obezbedili smo posao za 4.000 radnika. Danas deca Pančeva imaju gde da rade.

Pančevo je danas grad iz koga ne odlazimo i grad u koji se vraćamo. Grad u koji dolaze nove porodice s decom da u njemu grade svoju budućnost.

Renoviran je Internistički blok bolnice, 250 miliona dinara uloženo je u sektor obrazovanja, čak 7,17 odsto budžeta izdvaja se za kulturu, sprovodimo niz programa podrške početnicima u biznisu, kao i niz besplatnih programa za decu, mlade, najstarije. Pokazali smo da naseljena mesta moraju i zaslužuju da imaju isti tretman kao i sam grad. Renovirali smo ambulante u naseljenim mestima, sportsko-rekreativne terene, unapredili vodovodnu i kanalizacionu mrežu, uredili atarske puteve, otvorili vrtiće.

Kako bismo nastavili, potrebna nam je vaša podrška. Razvoj Pančeva ne može i ne sme biti zaustavljen. Opozicija ne razume niti je interesuje značaj trenutka za naš grad, građane. Njima su preči njihovi lični interesi, sopstveni džepovi, politikanstvo, jeftina demagogija. Niko više ne želi da broji decenije da se otvori fabrika, renovira bolnica, obnovi škola. Naš program do 2025. godine je ozbiljan, sa precizno definisanim programskim ciljevima, koji su realni, merljivi i vidljivi. Nismo vas lagali kad smo rekli da ćemo dovesti investitore u naš grad, obezbediti nova radna mesta. Pokazali smo da znamo i možemo. Marljivo smo radili, bili smo posvećeni poslu, ni jedan jedini dan nismo gubili, borili smo se na svakom mestu i u svakom trenutku za interese građana, za naš grad. Pančevo zaslužuje da nastavi da se razvija, napravili smo čvrste temelje i zidove, moramo da nastavimo da ga zajedno gradimo, da ga razvijamo u svim segmentima, kao i život svakog pojedinca.

Zbog toga vas pozivamo da izađete na izbore i da na biralištima glasate za budućnost Srbije, za decu Pančeva.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Pančeva

 

INVESTICIJE

• Milijardu evra novih direktnih stranih investicija realizovano je u gradu
• Više od 850 miliona dinara uloženo je u infrastrukturno opremanje Severne industrijske poslovne zone na 100 hektara zemljišta
• Od poljane koja nije davala nikakve prihode Grad danas ubira porez na imovinu od privrednih subjekata, a deo poreza na zarade takođe ostaje lokalnoj samoupravi
• Posle 40 godina otvorili smo novu fabriku, za nepune dve godine popunili smo kompletnu Severnu industrijsku zonu
• Samo tri kompanije s pogonima u Severnoj zoni investiraće više od 400 miliona evra
• ZF Serbia – prva i druga faza 160 miliona evra, u toku su pregovori za treću
• Brose – oko 200 miliona evra
• Naval Box-Cal – 70 miliona evra
• Obezbedili smo posao za 4.000 radnika
• Plate zaposlenih će biti iznad proseka, najviše u regionu
• Povećano je investiciono ulaganje na gradskim lokacijama van industrijskih zona
• Izgradnja Filmskog grada, dolazak Lidla
• Povećanje ekološko-energetskih standarda u fabričkim postrojenjima južne industrijske zone NIS Gasprom njeft započeo je dve nove investicije: 180 miliona evra ulaganje u termoelektranu-toplanu na gas, izgradnja postrojenja Duboka prerada – ulaganje 330 miliona evra
• Javni prihodi su uvećani za 1.136.239.739, što je povećanje od 40% u odnosu na zatečeno stanje
• Za pet godina smanjena je nezaposlenost sa 11.089 na 6.635 ljudi
• Prvi put stopa nezaposlenosti u gradu je pala ispod 10% i trenutno iznosi 8,5%

VODIMO ODGOVORNU SOCIJALNU POLITIKU
• Majke s trojkama i četvorkama dobijaju pomoć do punoletstva dece
• Svake godine oko 3.600 dece po regresivnoj ceni od 3.000 dinara sedam dana boravi na Divčibarama, a čak 400 njih potpuno besplatno
• Trideset petoro dece s poteškoćama u razvoju koristi uslugu ličnog pratioca
• Usluga pomoć u kući posredstvom Gerontološkog centra dostupna je najstarijim sugrađanima
• Uslugu klubova za odrasla lica dnevno koristi 100 penzionera
• U Pančevu je otvoren prvi park u Srbiji za decu sa posebnim potrebama

VISOKI STANDARDI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
• Prvi put nakon 40 godina renovirana je Opšta bolnica
• Rekonstruisano je i obnovljeno osam domova zdravlja
• Nabavljena je savremena medicinska oprema za centralni dom zdravlja

OBRAZOVANjE PO NAJSAVREMENIJIM STANDARDIMA
• Rekonstruisano je 30 vrtića i osnovnih i srednjih škola
• Nagrađujemo vukovce, učenike generacije u srednjim školama i najbolje studente

BRINEMO O MLADIMA
• Grad finansira studentsku letnju praksu
• Grad izdvaja sredstva za mlade na stručnoj praksi kod poslodavaca iz javnog i privatnog sektora
• Sprovodimo projekat Kultura na poklon za mlade koji napune 18 godina

PANČEVO – CENTAR KULTURE
• Grad izdvaja 7,17 odsto budžeta za kulturu i u tome prednjači u Srbiji
• Rekonstruisano je šest ustanova kulture

ULAŽEMO U RAZVOJ POLjOPRIVREDE
• Finansiramo program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
• U izgradnju atarskih puteva od 2016. do 2020. godine uloženo je 128 miliona dinara

RAZVIJAMO TURIZAM
• U Pančevu se održava 150 manifestacija
• Od 2016. do 2020. godine šest puta je uvećan broj dolazaka turista u naš grad, a dvadeset puta broj noćenja turista

BRINEMO O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
• Modernizacijom postrojenja u južnoj industrijskoj zoni smanjena je emisija zagađujućih materija u vazduhu
• Projektom Banatsko sunce za sve izgrađeni su solarni paneli za zagrevanje tople vode
• Zasađeno je 20.000 stabala
• Sprovodimo akcije ozelenjavanja grada – Zasadi i ti svoje drvo
• Nabavljeni su ekološki autobusi
• Grad subvencioniše individualne gasne priključke
• Čiste se i uklanjaju nesanitarne deponije u naseljenim mestima
• Postavljena su ekološka igrališta
• Započet je projekat postavljanja pametnih klupa i solarnih stajališta

SPORT ZA SVE
• Rekonstruisali smo i izgradili 11 otvorenih javnih i školskih terena
• Grad sufinansira pripremu klubova i sportista na Divčibarama
• Renovirana je Hala sportova
• Višečlane porodice oslobođene su plaćanja članarine u klubovima za decu do 14 godina

INFRASTRUKTURA
• 114 novih i rekonstruisanih ulica
• 59.277 metara izgrađene vodovodne mreže
• 35.124 metra izgrađene kanalizacione mreže

 

Projekti za budućnost Pančeva

• Nastavićemo sa reindustrijalizacijom Pančeva otvaranjem novih fabrika i radnih mesta i povećanjem broja zaposlenih građana.
• U toku su dogovori sa Vladom Republike Srbije o proširenju kapaciteta Severne industrijske zone.
• Nastavićemo da unapređujemo poslovno okruženje.
• Podsticaćemo razvoj sektora uslužnih delatnosti.
• Nastavljamo da realizujemo mere iz Akcionog plana za zapošljavanje, kojim iz budžeta sufinansiramo samozapošljavanje građana, tj. pokretanje sopstvenog biznisa.
• Rekonstruisaćemo i asfaltirati 35 km putne mreže u svim naseljenim mestima i gradu.
• Izgradićemo nepostojeću kanalizacionu mrežu u dužini od 175 kilometara u naseljenim mestima i 85 kilometara potisnog cevovoda u gradskoj mreži i postrojenje za preradu otpadnih voda.
• Postupkom javnog privatnog partnerstva izgradićemo novu autobusku stanicu, osavremeniti i podići kvalitet i sistem usluga javnog prevoza; obezbeđeno je 60 novih ekoloških autobusa.
• Napravićemo Pančevačku promenadu, kompletno rekonstruisati i dograditi Tamiški kej i omogućiti izlaz grada na reku sa pasarelom ka Gradskoj šumi, uz sportsko-rekreativni sadržaj, galeriju i pozorište na otvorenom, komercijalni sadržaj i odbranu grada od poplava.
• U Gradskoj šumi obnovićemo zeleni pojas novim sadnicama.
• Nastavićemo sa ozelenjavanjem grada i sprovođenjem akcije Zasadi i ti svoje drvo.
• Modernizovaćemo sistem javne rasvete korišćenjem LED svetiljki i ostvariti znatne uštede u budžetu za nova ulaganja.
• Rekonstruisaćemo glavni gradski trg, urediti park dodatnim zelenilom, igralištima i sadržajima za decu.
• Dogradićemo regionalnu deponiju radi unapređenja tretmana komunalnog otpada projektom javnog privatnog partnerstva. Centralizovaće se odvoženje otpada i na taj način biće uklonjene sve deponije u naseljenim mestima.
• Rešavaćemo višedecenijski problem nedostajuće mreže kišne kanalizacije.
• Rekonstruisaćemo Ulicu Dimitrija Tucovića nakon izgradnje Potamiškog kolektora.
• Završićemo zgradu Zavoda za javno zdravlje, čija je neuspešna gradnja započeta još 2009. godine.
• Rekonstruisaćemo, dograditi i opremiti ceo kompleks Opšte bolnice u Pančevu, s parternim uređenjem: zelenim površinama, parking-mestima, rasvetom, stazama i igralištima za decu.
• Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra.
• Rekonstruisaćemo Dom Srce u Jabuci za lica ometena u razvoju.
• Uredićemo fasade u gradu. Finansijskim učešćem Grada Pančeva stimulisaćemo i vlasnike da ulažu u objekte koji su vraćeni postupkom restitucije privatnim vlasnicima.
• Izgradićemo kružni tok kod „Nadine krivine” na državnom putu IIA reda.
• Uradili smo projektno-tehničku dokumentaciju i rekonstruisaćemo potpuno Narodni muzej u Pančevu.
• Realizujemo projekte koji će omogućiti velikom broju dece pristup kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju i šansu da rastu i razvijaju se u stimulativnom i bezbednom okruženju. U tom cilju, kako bi se rešio problem nedostatka prostora dovoljnog za svu decu, biće izgrađeni novi vrtići, ne samo u gradu već i u selima.
• U Ivanovu je 15. juna otvoren novi vrtić za 25 dece. I Banatski Brestovac će prvi put dobiti vrtić za smeštaj 25 dece uzrasta od tri do pet i po godina. U septembru će biti otvoren novi vrtić za 50 dece u delu starog objekta OŠ „Branko Radičević“ u Pančevu, a iduće godine izgradiće se i vrtić u naselju Strelište za 270 dece.
• Poboljšanjem uslova za izvođenje praktične nastave omogućavamo srednjim školama da unaprede svoju konkurentnost.
• Nastavićemo da ulažemo u obrazovanje, kulturu, sport.
• Ulagaćemo u razvoj turizma.
• Izgradićemo nove atarske puteve.