DruštvoNaslovna

U Gradskoj upravi u Pančevu uručeni ugovori udruženjima iz oblasti socijalne zaštite

U Gradskoj upravi grada Pančeva svečano su uručeni ugovori udruženjima osoba sa invaliditetom, teškim i hroničnim oboljenjima u oblasti socijalne zaštite u gradu Pančevu.

Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, odobrila je 14 programa.

Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika i Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za područje rada, zapošljavanje i socijalne politike.

Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika, izrazila je veliko zadovoljstvo povodom dodele ugovora po Konkursu za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom, teškim i hroničnim oboljenjima u oblasti socijalne zaštite za teritoriju grada Pančeva.

Mi kao lokalna samouprava kontinuirano podržavamo rad udruženja osoba sa invaliditetom, obezbeđujući im pre svega sredstva, ali i prostor kako bi se povećala njihova funkcionalnost, kako bi se povećao kvalitet usluge koja se pruža, ali i obezbedila njihova participacija u društvenom životu. Na ovaj način, udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima mogu u skladu sa svojim uslovima i prioritetima, da realizuju aktivnosti i potrebe predviđene njihovim programima. Još jednom želim da skrenem pažnju da grad Pančevo, vodeći odgovornu socijalnu politiku, podržava ova udruženja i da stojimo na raspolaganju za svaki drugi vid pomoći i podrške, kazala je Kuprešanin.

Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za područje rada, zapošljavanje i socijalne politike naglasio je da Grad Pančevo vodi odgovornu socijalnu politiku.

Različiti programi su nam dostavljeni i Komisija je vrednovala sve aktivnosti i programe koje su udruženja navela i na osnovu toga su im odobrena sredstva. Želim da kažem da će Grad u ovoj godini smanjiti i liste čekanja, odnosno skroz ukinuti, a to se odnosi na decu sa posebnim potrebama, odnosno proširenje dnevnog boravka “Neven”. Osim toga, u okviru pomoći u kući, koju ostvaruju naši Klubovi za stara i odrasla lica, tu ćemo ukinuti listu čekanja, tako da više nećemo imati problem koji se tiče osoba sa invaliditetom i starijim ljudima, da imamo određene liste čekanja. I na taj način ćemo podići nivo socijalne zaštite, rekao je Čučković.

 

 

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2021. godinu, u iznosu od 5.000.000 dinara za programske troškove organizacija civilnog društva, odnosno na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih važećom Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva i drugim propisima.