NajaveNaslovna

Skupština grada Pančeva zakazana za 12. jul

Sednica Skupštine grada Pančeva na kojoj će se odbornici izjašnjavati o rebalansu budžeta zakazana je za ponedeljak, 12. jul u 10 sati.

Pred odbornicima Skupštine grada Pančeva će se na dnevnom redu, osim Predloga Odluke o izmenama odluke o budžetu grada Pančeva za 2021. godinu, naći i Predlog odluke o izmeni Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone u Pančevu, zatim Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom i Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576.

Odbornici će se izjasniti i o Predlogu Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva, Predlogu odluke o izmenama Odluke o pijacama, Predlogu odluke o izmenama Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva, kao i Predlogu odluke o obrazovanju Komisije za planove.

Pred odbornicima će se između ostalog naći i Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2020. godinu, kao i izmene planova i programa više komunalnih preduzeća na teritoriji Pančeva s naseljenim mestima.