Aktuelno

Subotica: Deca iz PU „Naša radost“ u borbi protiv klimatskih promena

SUBOTICA – Predškolska ustanova „Naša radost“ iz Subotice je jedna od retkih obazovnih ustanova koje realizuju nekoliko Erazmus projekata.

U okviru Erazmus projekata „Children in Action against Climate Change” mališani iz vrtića “Zvončica” , “Palčica”, “Pera detlić” imali su priliku da se upoznaju sa zaštićenim prirodnim dobrima, kao i magičnim biljnim i životinjskim svetom u okolini Subotice.

Svoje znanje su podelili i sa partnerskim zemljama u projektu: Turskom, Poljskom, Grčkom i Španijom.

U vrtićima je održano niz različitih aktivnosti međuu kojima je i pravljenje plakata koji će biti postavljeni u gradu, kako bi se Subotičani informisali o zaštićenim vrstama životinja i biljaka u okolini Subotice. Plakate su zajedno pravili deca, vaspitači i učiteljica iz škole „Đuro Salai“. U vrtiću “Pera detlić” učesnici su zajedno sa decom oslikavali majice sa porukama kako da se borimo protiv klimatskih promena i sačuvamo Planetu.

Gosti iz Poljske, Turske, Grčke i Španije posetili su i “Bunjevačku maticu” gde su imali priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom Bunjevaca. Bila je to prilika da nešto više saznaju i o istoriji Subotice, a nakon toga su posetili i Uskršnju izložbu koja je upriličena u Bunjevačkoj matici.

Pored vrtića, održane su radionice i u “Gradskom muzeju” Subotica o zaštićenim prirodnim vrednostima Subotice. Bila je to prilika da nešto više saznaju o šafranjiki, slepom kučetu i zaštićenim vrstama životinja i biljaka.

Da podsetimo, klimatske promene su aktuelna tema, a biće sve više aktuelne narednih godina. Ovaj projekat omogućuje učesnicima da se upoznaju sa uzrocima i posledicama klimatskih promena, da sagledaju na koje načine pojedinac može uticati na smanjenje zagađenja, da se upoznaju sa raznim načinima reciklaže, sa organskom proizvodnjom voća i povrća, sa značajem očuvanja šuma, zelenila u gradovima, sa zaštićenim vrstama biljaka i životinja i značajem upoznavanja javnosti sa njihovim postojanjem i važnosti njihovog opstanka.

Odrasli ljudi će teško menjati svoje navike i stil života, ali ako decu od najranijeg uzrasta učimo kako da zaštite našu planetu, kako malim, svakodnevnim postupcima možemo mnogo doprineti smanjenju emisije CO2 i zaustaviti globalno zagrevanje, vremenom ćemo postići rezultate.

U prvoj fazi projekta svi partneri su se fokusirali na 17 ciljeva održivog razvoja, a nakon toga na one koji se odnose na klimatske promene. Srbija je posebnu pažnju posvetila zaštićenim vrstama životinja i biljaka.

Tokom projekta primenjivane su teme iz principa: 1. Pitaj, 2. Sakupi podatke, 3 . Vizualizuj, 4. Kreiraj, 5. Pokreni akciju.