Društvo

Predavanje u oblasti zaštite životne sredine

PANČEVO – Udruženje građana “Drugi Novi Centar” iz Pančeva uz podršku Grada Pančeva i u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom “Južni Banat” organizovala je 29. decembra predavanje u okviru projekta “Obrazovanje odraslih u oblasti zaštite životne sredine 2022”.

Projekat je podrazumevao organizovanje jednodnevne interaktivne radionice sa predavanjima u oblasti kvaliteta vode i zemljišta, o upravljanju komunalnim otpadom i načinima uspostavljanja sistema upravljanja otpadom u gradu i selima sa ciljem informisanja i edukacije građana, članova udruženja i saveta mesnih zajednica i ostalih zainteresovanih pojedinaca o tome kako Grad Pančevo sprovodi analizu kvaliteta vode i zemljišta, posebno poljoprivrednog, i na koji način građani mogu da doprinesu svojim delovanjem i aktivnostima zaštiti životne sredine.

Cilj projekta je informisanje i edukacija građana o zaštiti životne sredine i iniciranje veće uključenosti građana u očuvanje životne sredine.
Projekat je realizovan kroz organizovanje jednodnevnog predavanja u Maloj Sali Gradske uprave Pančevo. Predstavnik Biološkog fakulteta u Beogradu upoznao je učesnika obuke sa nekim od rezultata novijih analiza kvaliteta vode i poljoprivrednog zemljišta koje je sprovedeno u poslednjih godinu dana, a predstavnik Regionalne razvojne agencije „Južni Banat“ u Pančevu prisutnima je izložio na koji način se upravlja komunalnim otpadom u gradu i koji su sve programi otvoreni za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Učesnici radionice su edukovani o funkcionalnim saznanjima i praktičnim veštinama o načinu očuvanja životne sredine, o potencijalnim korisnim projektima ali i konkursima za projekte iz oblasti zaštite životne sredine, o kvalitetu vode i zemljišta, upravljanja otpadom s krajnjim ciljem iniciranja veće uključenosti građana u očuvanje životne sredine.

Učesnici radionice/obuke su informisani i edukovani o upravljanju komunalnim otpadom i načinima uspostavljanja sistema upravljanja otpadom u gradu i selima i na koji način građani mogu da doprinesu svojim delovanjem i aktivnostima zaštiti životne sredine, a pozvani su i da iniciraju veću uključenost građana u očuvanje životne sredine, čime su ciljevi projekta ostvareni.

Predstavljeni su i najnoviji rezultati istraživanja o kvalitetu vode i poljoprivrednog zemljišta sprovedenog u prethodnih godinu dana na teritoriji Južnog Banata.

Projektom je bilo predviđeno i jačanje kapaciteta članova udruženja i saveta mesnih zajednica, kao i predstavnika lokalne samouprave i drugih institucija u oblasti zaštite životne sredine kroz jačanje kompetencija pojedinca što je takođe postignuto prisustvom pojedinaca obuci i zahvaljujući njihovom aktivnom učešću u vidu postavljanja pitanja predavačima i iznošenjem predloga.

Projekat je sufinansiran na konkursu za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana Grada Pančeva.