DruštvoNaslovna

Gradsko veće Pančevo: pojedine ulice u gradu i naseljenim mestima dobijaju nazive

Gradsko veće u Pančevu, na zasedanju 17. aprila, usvojilo je predloge odluka o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka na području grada i naseljenih mesta i promenu naziva jedne ulice na području Mesne zajednice „Centar“.

Štrosmajerova ulica će promeniti naziv u Ulica Miloša Crnjanskog. Neke od do sada bezimenih ulica dobiće nazive, te će Pančevo uskoro imati, između ostalih, i ulice Stojana Ristića Nerona, Milivoja Đorđevića, Zorana Duškovića, Ulica starih fijakera, Laloška i Ulica pančevačkih džezera…

Manifestacija Dani suncokreta, koja će biti održana 7. i 8. juna u Pančevu proglašena je gradskom manifestacijom. Organizatori ove manifestacije su Društvo pčelara podružnica Pančevo i Turistička organizacija Pančevo.

Dato je i odobrenje da Grad Pančevo učestvuje na javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom koji je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, s predlogom projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za Regionalnih centar za upravljanjem otpadom Pančevo.

Gradsko veće usvojilo je i dva nacrta odluka: o donošenju Plana detaljne regulacije unutrašnjeg dela Bloka 40 u Pančevu i Plana detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u Dolovu.

Usvojen je i Izveštaj za 2018. godinu, kao i Plan rada Crvenog krsta Pančevo za 2019. godinu.