DruštvoNaslovna

Uručena nova vozila za patronažnu službu u Dolovu, Omoljici i Jabuci

Gradonačelnik Saša Pavlov i direktor Doma zdravlja Pančevo, dr Stojan Višekruna obišli su u sredu, 26. juna ambulante u Dolovu, Omoljici i Jabuci i svečano uručili ključeve tri automobila za rad patronažne službe.

Svečanosti su prisustvovali predsednici mesnih zajednica, medicinsko osoblje, sestre i lekari, kao i meštani.

Pored brojnih zakonskih i podzakonskih rešenja koja definišu visoki standard zdravstvene zaštite žena tokom trudnoće, porođaja i perioda materinstva do 12 meseci posle porođaja postoji prostor za unapređenje kvaliteta pruženih usluga u oblasti zdravstvene zaštite žena u trudnoći, te smanjenje morbiditeta i mortaliteta majki i novorođenčadi, perinatalne smrtnosti, mrtvorođenosti i učestalosti kongenitalnih anomalija u Republici Srbiji. Ova unapređenja direktno treba da utiču na odluku da se mladi parovi rešavaju na roditeljstvo i rađanje više dece. Posebno su ugrožena seoska naselja u kojima je najprimetnija depopulacija.

Gradonačelnik Saša Pavlov podsetio je da je Grad Pančevo u saradnji sa Domom zdravlja Pančevo pre 10 godina započeo Program „Ginekološka i pedijatrijska zdravstvena zaštita u naseljenim mestima”.

Navedenim programom Dom zdravlja Pančevo sprovodi aktivnosti zdravstvene zaštite za unapređenje zdravlja žena i dece u naseljenim mestima grada Pančeva sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim grupama, kroz organizovan odlazak ginekologa i pedijatara u naseljena mesta. Ciljna grupa ovog programa su žene i deca sa teritorije grada Pančeva, koja žive u naseljenim mestima. Za ove namene iz budžeta grada Pančeva je u 2019. godini obezbeđeno 7.700.000,00 dinara, a Program se realizuje tokom 2019. godine. Ovaj program je bilo potrebno dodatno unaprediti i obezbediti što češće posete svim naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, te nam je izuzetno zadovoljstvo da konstatatujemo da su u ovom trenutku obezbeđena sredstva za tri naseljena mesta, i da smo u prilici da ih pustimo u rad. Nabavka je završena i vozila su tu, a takođe je u proceduri i nabavka za ultrazvučni i CTG aparat, rekao je Pavlov.

On je dodao da će grad Pančevo i dalje konkurisati kako bi se obezbedila poboljšana usluga trudnicama, porodiljama i novorođenim bebama i u svim ostalim naseljenim mestima na teritoriji Pančeva.

Ovaj projekat nam je izuzetno važan, s obzirom na to da je u pitanju seosko područje i da sama efikasnost pruženih usluga upravo zavisi od provedenog efektivnog i efikasnot vremena na terenu. Kako su banatska sela dosta prostrana, udaljena i do 30km od centra grada, i s obzirom da mogućnost nekog drugog prevoza ne postoji ili je ograničen samo na udarne termina odlaska i dolaska s posla, nabavka automobila značajno unapređuje rad patronažnih sestara na selu i štedi vreme provedeno u putu. Osim toga, uređenjem i opremanjem prostora obezbeđuje se održivost ove usluge u narednom periodu, a Grad Pančevo nastaviće da finansira program ginekološke i pedijatrijske zaštite u naseljenim mestima, istakao je gradonačelnik Pavlov.

Uručivanje ključeva vozila u Jabuci

Grad Pančevo je osnivač ustanove „Dom zdravlja Pančevo“ koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu na teritoriji Grada Pančeva. Obuhvat stanovništva zdravstvenom zaštitom odnosi se na oko 74.000 stanovnika koji žive u gradu, a čak 50.511 stanovnika u selima.

Svako selo ima zdravstvenu ambulantu u kojoj se sprovodi zdravstvena zaštita. Prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, poseta patronažne sestre novorođenčetu i porodilji je pet puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom po nalogu pedijatra, dok se kod trudnica poseta sprovodi samo jednom, a kod visokorizičnih trudnoća samo prema nalogu ginekologa.

Grad želi da uslugu „Škola roditeljstva“ učini dostupnom svim trudnicama iz svih 9 naseljenih mesta i da unapredi program „Ginekološka i pedijatrijska zdravstvena zaštita u naseljenim mestima”.

Dr Stojan Višekruna rekao je da mu je izuzetno drago što je u prilici da uruči ključeve tri automobila, koji će znatno unaprediti patronažnu službu.

Do sada, ova mesta nisu imala svoja vozila, pa mogu da kažem da će posle ovoga sigurno biti puno bolje, jer sada imaju vozila, koja će tu biti stacionirana, i to za sve potrebe ambulanti u naseljenim mestima. Mogu da kažem da sam u ovom Domu zdravlja 31 godinu i ne sećam se da je nekada nabavljeno 3 vozila u jednom danu. Konkurisali smo kod Vlade Republike Srbije i dobili smo sredstva za ova tri vozila, za CTG aparat i mobilni utrazvučni aparat, koji će nama puno da znači, zato što postoji program finansiran od strane Grada – „Ginekolozi i pedijatri u naseljenim mestima“. Aparat će bitu u Domu zdravlja, tako da ćemo moći da radimo i preventivne preglede, a s druge strane, da onda kada nam bude trebalo možemo koristiti u naseljenim mestima, pošto je aparat mobilan i lak, vrlo sofisiciran i kvalitetan sa četiri sonde, možemo reći poslednja reč tehnike za takve aparate, objasnio je dr Višekruna.

Grad Pančevo je, u skladu sa javnim pozivom koji je raspisao Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije u februaru ove godine, podneo predlog projekta „Podrška zdravom materinstvu u naseljenim mestima grada Pančeva“. Predlog projekta odnosio se na nabavku vozila za svih devet naseljenih mesta i procenjenja vrednost je iznosila 35.610.000,00 dinara.

Kabinet MDPP je odobrio sredstva za sufinansiranje projekta u ukupnom iznosu od 9.100.000,00 od čega je učešće MDPP 7.125.300,00, lokalne samouprave 1.974.700,00 za nabavku 3 automobila za patronažu, 1 mobilnog ultrazvučnog aparata i 1 CTG aparata.