DruštvoNaslovna

Pančevo: usvojen 4. rebalans budžeta za ovu godinu

Na 37. sednici Skupštine grada Pančeva prisutni odbornici usvojili su četvrti rebalans budžeta za 2019. godinu koji nakon uvećanja od nešto više od 94 miliona dinara sada iznosi pet milijardi i 897 miliona dinara.

Pre usvajanja budžeta za narednu godinu potrebno je da izvršimo još neke korekcije u ovogodišnjem budžetu. Naknada za zaštitu životne sredine neće se ostvariti u onoj meri kako smo očekivali trećim rebalansom, a ni prihodi pojedinih preduzeća neće biti u visini koju smo projektovali. Zato je bilo neophodno uskladiti budžet sa tim. Prihodi od naplaćenih saobraćajnih kazni su oko 9 miliona dinara tako da će Program komiteta za saobraćaj biti za toliko uvećan, objasnio je Predrag Živković.

Prema rečima Predraga Živkovića, zamenika gradonačelnika najveći deo sredstava namenjen je za otpremnine radnicima u JKP „Autotransport ATP“ Pančevo.

Što se rashoda tiče 45 miliona dinara namenjeno je za otpremnine radnicima JKP ATP-a koji ne žele da produže svoj radni angažman u novom privrednom društvu. Do kraja godine za normalno funkcionisanje biće neophodno 12,5 miliona dinara za JKP Zelenilo i 13,5 miliona dinara za JKP Mladost, obrazložio je Predrag Živković.

 

Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva obrazložio je suštinu 4. ovogodišnjeg rebalansa budžeta

 

Ovaj četvrti rebalans budžeta obuhvatio je promene kada su u pitanju kreditna zaduženja lokalne samouprave i naknada za zaštitu životne sredine koja će biti manja od planirane.

Prema rečima Predraga Živkovića došlo je i do prenamene kreditnog zaduženja iz 2016. godine.

S obzirom da ova sredstva moramo da iskoristimo do kraja ove godine a imajući u vidu da su tri investicije već završene, iznos od pet miliona i 345 hiljada dinara će se utrošiti na izgradnju Potamiškog kolektora treća faza, rekao je Živković.

Odbornici su usvojili odluke o izmenama predsednika i članova nadzornih odbora u gradskim i seoskim komunalnim preduzećima. Za vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Pančevo izabran je Miroslav Birclin. Kada su u pitanju seoska komunalna preduzeća za vd direktorku „Kombresta“ izabrana je Tatjana Cvetanović, “Vod-koma“ Ivana Ivanovski i JKP „Omoljica“ Marijana Gligorić Ilić.